Record details

Title keyword
    1990
Monograph
    Czechoslovak Paleontology 1990 (Adresses and Abstracts)
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1990, sborník sekce Z: Využívání druhotných surovin
    Podobnosti a rozdíly vývoje měst ČR a SR po roce 1990
    Proceedings of the Eight Quadrennial IAGOD Symposium 1990
    The XIth Conference on Clay Mineralogy and Petrology, České Budějovice 1990
Article
    11. konference o jílové mineralogii a petrologii, České Budějovice, 27.-31. srpna 1990
    Aký bude rok 1990 pre čs. rudné baníctvo?
    Bericht 1990 über geologische Aufnahmen auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1990 über geologische Aufnahmen im Raum Goggendorf, Sitzendorf und Mittergrabern auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1990 über geologische Aufnahmen im Raum Platt, Braunsdorf und Ober-Steinabrunn auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1990 über geologische Aufnahmen im Raum Zellendorf - Pernersdorf auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1990 über geologische Aufnahmen in den Miozän- und Quartärsedimenten im Nordost-Teil auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1990 und 1991 über geologischen Aufnahmen auf Blatt 22 Hollabrunn
    Blatt 9 Retz. Bericht 1990 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 9 Retz
    Blatt 22 Hollabrunn. Bericht 1990 über geologische Aufnahmen in Miozän- und Quartärsedimenten im Nordost-Teil auf Blatt 22 Hollabrunn
    Changes of spatial differentiation in livestock breeding in the Czech Republic after 1990
    Changes of spatial differentiation in livestock breeding in the Czech Repulic after 1990
    Changes of the Czech Village after 1990
    Dohmiella Lütke 1990 (Trilobita) a valid proetid genus, with two new species from Belgium and Germany
    Expedice EKO - Kamčatka 1990
    Granitové sympozium k sedmdesátinám prof.W.S. Pitchera (Liverpool, 1990)
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1990
    IGCP 254 Annual report 1990
    Mezinárodní konference "Fylosilikáty jako ukazatele velmi slabé metamorfózy a diageneze", Manchester, Velká Británie, 5.-6. červenec 1990
    Percepce transfromačních změn životního stylu zaměstnanců v hornictví po roce 1990
    PhDr. Jaroslav Sládek, CSc. (1926 - 1990)
    Report on the Scientific Activities of the Czech Geological Survey in 1990
    Research on waterjet in Institute of Geonics of the AS CR from 1990 to 2006
    The rupture process of a great strike-slip earthquake: teleseismic analysis of the Iranian earthquake of 20 June 1990
    The rupture process of the Manjil, Iran earthquake of 20 June 1990 and implications for intraplate strike-slip earthquakes
    The rupture process of the Manjil, Iran earthquake of 20 June 1990 and implications for intraplate strike-slip earthquakes
    Rural border areas in the Moravian-Silesian Region: social and economic changes after 1990
    Sympozium o geochemické prospekci v roce 1990
    Uhelný průmysl v roce 1990
    Výsledky pylových analýz v roce 1990 (12-23 Kladno, 12-24 Praha, 02-32 Teplice, 34-21 Hustopeče)
    Vývoj konjunktury vybraných nerostných surovin v roce 1990
    Vývoj populace České republiky 1990 - 1995
    Vývoj služeb v malých moravských městech po roce 1990
    Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-02 Tetín v roce 1990
Serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990