Record details

Title keyword
    1991
Monograph
    19.celostátní konference Zakládání staveb Brno 1991
    Geological Association of Canada - Mineralogical Association of Canada joint annual meeting with Society of Economic Geologists, May 27-29 Mai 1991, Toronto. Program with Abstracts. Volume 16
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1991, Sekce Likvidace dolů a následné využití podzemních prostor
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1991, Sekce Matematické metody v geologii
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1991, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách
    Isotope techniques in Water Resources Development 1991
    Metallogeny and Anoxic Environments. Proceedings of the IVth Czech and Slovak Working Group of the International Cerrelation Program, Project 254 (24-25 September 1991), Černá in Pošumaví
    Metallogeny and Anoxic Environments. Proceedings of the IVth Czech and Slovak Working Group of the International Correlation Program, Project 254 (24-25 September 1991), Černá in Pošumaví
    Metallogeny and Anoxic Environments. Proceedings of the IVth Czech and Slovak Working Group of the International Gelogical Correlation Program, Project 254(24-25 September 1991), Černá in Pošumaví
    Metallogeny and Anoxic Environments. Proceedings of the IVth Czech and Slovak Working Group of the International Geological Correlation Program, Project 254 (24-25 September 1991), Černá in Pošumaví
    Metallogeny and Anoxic Environments, Proceedings of the IVth Czech and Slovak Working Group of the International Geological Correlation Program, Project 254(24-25 September 1991), Černá in Pošumaví
    Metallogeny and Anoxic Environments. Proceedings of the IVth Czech and Slovak Working Group of the International Geological Correlation Program, Project 254(24-25 September 1991), Černá v Pošumaví
    Mollusca Slovenska. -- Bratislava, 1991
    Proceedings of the VIIth annual meeting of the European Chronobiological Society, Philipps Universitaet, Marburg/Lahn, June 1991
    Rozhovory o ekológii a ochraně prírody. -- Martin : Enviro, 1991
    Symposium on Central European alkaline volcanic rocks : Praha (ČSFR) 1991 : abstracts
    Tagungsmaterial, Kurzfassungen und Exkursionsführer der 38. Jahrestagung in Cottbus, 19.-22. Okt. 1991
    Výzkumné projekty prováděné v NP Podyjí od roku 1991
    Změny chemismu povrchových vod na území CHKO Slavkovský les mezi lety 1991 a 2001
Article
    Bericht 1990 und 1991 über geologischen Aufnahmen auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1991 über das Projekt "Kleinsäuger" (paläontologische Probenahme)
    Bericht 1991 über die Bearbeitung der Diatomeenfloren der Miozänsedimente auf den Blättern 8 Geras, 9 Retz und 22 Hollabrunn
    Bericht 1991 über geologische Aufnahmen auf Blatt 8 Geras
    Bericht 1991 über geologische Aufnahmen auf Blatt 8 Geras
    Bericht 1991 über geologische Aufnahmen im Kristallin auf Blatt 9 Ratz
    Bericht 1991 über geologische Aufnahmen im Kristallin und Tertiär auf Blatt 22 Hollabrunn
    Changes in Stream Water Concentrations of Arsenic and Beryllium in the Western Part of the Czech Republic between 1991 and 2001
    Diskuse k práci Hladil, J. et al.: Carbonate ramp environment... Bull. Soc. belge Géol., 100/1-2, 1991, 57-199.
    E. A. Bryant: Natural Hazards. Cambridge University Press. Cambridge 1991, 294 str
    Klimatická anomálie 1992-1996 na šumavském povodí Liz jako důsledek výbuchu sopky Pinatubo v roce 1991
    L. Starkel a kol. Geografia Polski - srodowisko przyrodnicze. PWN Warszawa 1991, 670 s
    Matematické metody v geologii na Hornické Příbrami 1991
    Mezinárodní konference: Změny prostředí v krasových oblastech, září 1991, Itálie
    Příspěvek k možnostem převedení RUD, s.p. Zbýšov u Brna na hlubinnou deponii průmyslových odpadů po ukončení těžby v roce 1991
    R. P. Beckinsale - R. J. Chorley: The History of the Study of Landforms - or the Development of Geomorphology. Vol. 3, Routledge, London - New York 1991, 496 str
    Report on the Scientific Activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1991
    Sellafield disposal of radio-active waste for the next century project exploration phase (1991 - 1995), information report
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle 1. Regional changes in the Slavkov Forest, Czech Republic between 1991 and 2001
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 1, Regional changes in the Slavkov Forest, Czech Republic between 1991 and 2001
    Symposium o středoevropských alkalických vulkanických horninách SCEAVR, Praha 1991
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1991. Mineralogicko-petrologické oddělení.
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1991. Paleontologické oddělení
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1991. Výzkumná chemická laboratoř
Serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991