Record details

Title keyword
    1996
Monograph
    30th International Geological Congress, Beijing, China, 4-14 August 1996: abstracts
    30th International Geological Congress, Beijing, China, 4-14 August 1996: abstracts - Volume 1
    30th International Geological Congress, Beijing, China, 4-14 August 1996: abstracts - Volume 2
    30th International Geological Congress, Beijing, China, 4-14 August 1996: abstracts - Volume 3
    45. Geomechanik-Kolloquium 1996. Kurzfassungen der Vorträge
    Coal Structure 96, Third International Symposium, 1996
    Documenta geonica 1996
    Documenta geonica 1996
    Doprava a životní prostředí. Zdroje znečištění ovzduší. Životní prostředí - Brno 1996. Životní prostředí - Brno 1996
    Excursion-Guide for Members of the Conference Minerals, Metals and the Environment II, Prague, Czech Republic, 3-6 September 1996
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1996
    Hodnocení výsledků kontrolního sledování bočních svahů lomu Čs. armády v období 1983 - 1996
    Ivanka Nemešová (editor, 1996): Climate Variability and climate change vulnerability and adaption, ÚFA, 1996 ; Mojmír Hrádek (1995): Natural Hazards in the Czech Republic. Studia geographica 98, 162 stran, Ústav geoniky, Brno
    Mineralien und Lagerstätten des Bayerischen Waldes: Tagungsband der Vereinigung der Freunde der Mineralogie und Geologie e.V. zur Sommertagung 1996 in Kötzting
    Minerals, metals and the environment II - Papers presented at the 'Minerals, metals and the environment II' conference, organized by the Institution of Mining and Metallurgy and held in Prague from 3 to 6 September, 1996
    Praha kamenná. Národní muzeum, Praha 1996, 287 stran
    Proceedings of the 12th Spring Conference on Computer Graphics SCCG 1996
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996
    Reliéf a životní prostředí. Životní prostředí - Brno 1996. Životní prostředí - Brno 1996
    Results of geomagnetic measurements made at the observatory of Budkov in 1996
    Scripta Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. 26 (1996), Book of abstracts 15th Conference on Clay Mineralogy and Petrology.
    Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty
    Solar-terrestrial prediction - 5. Proceedings of a workshop at Hitachi, Japan, January 23-27, 1996
    Trace fossils - biology, taphonomy and applications. 2. přepracované vydání, Chapman & Hall, Londýn, 1996, 361 s.
    Trace fossils - biology, taphonomy and applications, 2. přepracované vydání, Chapman & Hall, Londýn 1996, 361 stran
    Výzkum lokality Ledové sluje u Vranova nad Dyjí, Agentura ochrany přírody a krajiny a Správa Národního parku Podyjí, 1996, 164 stran
    Životní prostředí - Brno 1996
    Životní prostředí-Brno 1996
Article
    7. konference o vltavínech ve Znojmě od 17. do 19.září 1996
    The 28th International Geographical Congress THE HAGUE 1996
    Bericht 1996 über biostratigraphische Untersuchungen auf Blatt 57 Neulengbach
    Bericht 1996 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1996 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1996 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1996 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1996 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1996 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär zwischen Oberschoderlee und Patzmannsdorf auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1996 über geologische Aufnahmen in der Waschbergzone auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1996 über mikromorphologische und stratigraphische Bearbeitung quartärer Böden auf den Blättern 21 Horn, 22 Hollabrunn und 38 Krems
    Bericht 1996 über quartärgeologische Untersuchungen auf den Blättern 21 Horn und 38 Krems
    Comments on "The use of field dependence of magnetic susceptibility for monitoring variations in titanomagnetite composition - a case study on basanites from the Vogelsberg 1996 drillhole, Germany", by de Wall and Nano, Stud. Geophys. Geod., 48, 767-776
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze v roce 1996
    Eurokód 8 - Mapa seismického ohrožení České republiky - Verze září 1996
    Excursion 1: 3 September 1996. One-day visit to site of uranium mining and in-situ leaching from Cretaceous sandstones at Stráž pod Ralskem, North Bohemia
    Excursion 2: 7-9 September 1996. Three-day excursion to northwestern part of Czech Republic to examine mineral extraction sites and some associated environmental problems
    Granitologie - věda o granitech na konci druhého tisíciletí (Ke druhému vydání Pitcherova díla o granitu 1997 a ke Clarkovu hodnocení granitového paradigmatu 1996)
    The Mineral Industry of Czech Republic: International 1996
    Možnosti geomorfologie a ochrana reliéfu ve zvláště chráněných územích jižní Moravy (NP Podyjí, CHKO Pálava). Hodnocení vlivů na životní prostředí 1996. Hodnocení vlivů na životní prostředí 1996
    On the genus Megasaphus Kácha and Petr, 1996 (Trilobita) from the Ordovician of the Prague Basin
    Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru ochrany horninového prostředí MŽP ČR v roce 1996
    Plaveninový režim v povodí horní Ostravice nad vodárenskou nádrží Šance v letech 1996 a 1997
    Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/1/96 - Hodnocení vlivu těžby nerostných surovin na horninové prostředí a únosnost krajiny
    Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/2/96 - Rizikové faktory v ochraně horninového prostředí
    Předběžné vyhodnocení záznamů seismické stanice Vinařice z roku 1996
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1996
    Report on the activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1996
    The trace fossil Rejkovicichnus necrofilus MIKULÁŠ et al., 1996 (Middle Cambrian, Czech Republic): an early example of "gardening"
    The trace fossil Rejkovicichnus necrofilus MIKULÁŠ et al., 1996 (Middle Cambrian, Czech Republic): an early example of "gardening"
    Vodárenská nádrž Želivka - problémy jakosti vody viděné v roce 1996
    Vzpomínka na prof.ing. Otakara Kumperu, DrSc. (3.ledna 1932 - 21.dubna 1996)
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1996
Serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996