Record details

Title keyword
    2.2
Monograph
    Automated preprocessing of digital seismograms - principles and software. Version 2.2
    Definování postupů a nástrojů terénního geofyzikálního (karotážního) výzkumu pole vzdálených interakcí. DZZ 2.2., část 6