Record details

Title keyword
    20
Monograph
    4th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group/11th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group/7th Carpathian Tectonic Workshop. Geolines . 20
    18e Réunion des Sciences de la Terre du 17 au 20 Avril 2000
    20 years of Košetice Observatory, Part 2
    Advances in Geosciences. Volume 20: Solid Earth (SE)
    ArchaeoMontan 2012, Erkunden - Erfassen - Erforschen Internationale Fachtagung, Dippoldiswalde 18. bis 20. Oktober 2012 Průzkum - Evidence - Interpretace Mezinárodní konference, Dippoldiswalde, 18. až 20. říjen 2012
    editor Geologického průvodce - Exkurze České geologické společnosti č. 20, ISBN 978-80-87139-00-4
    Elaboración de estudios de Caracterización e Institucionalización para generar 20 Planes Municipales de Gestión de Riesgos. Cartografía y evaluación geomorfológica para la mitigación de riesgos geodinámicos de los Municipios seleccionados de Honduras, Municipio de Apacilagua
    Elaboración de estudios de Caracterización e Institucionalización para generar 20 Planes Municipales de Gestión de Riesgos. Cartografía y evaluación geomorfológica para la mitigación de riesgos geodinámicos de los Municipios seleccionados de Honduras, Municipio de El Rosario
    Elaboración de estudios de Caracterización e Institucionalización para generar 20 Planes Municipales de Gestión de Riesgos. Cartografía y evaluación geomorfológica para la mitigación de riesgos geodinámicos de los Municipios seleccionados de Honduras, Municipio de Siguatepeque
    Elaboración de estudios de Caracterización e Institucionalización para generar 20 Planes Municipales de Gestión de Riesgos. Cartografía y evaluación geomorfológica para la mitigación de riesgos geodinámicos de los Municipios seleccionados de Honduras, Municipio La Paz
    Elaboración de estudios de Caracterización e Institucionalización para generar 20 Planes Municipales de Gestión de Riesgos. Cartografía y evaluación geomorfológica para la mitigación de riesgos geodinámicos de los Municipios seleccionados de Honduras, Municipio Namasigue
    Elaboración de estudios de Caracterización e Institucionalización para generar 20 Planes Municipales de Gestión de Riesgos. Cartografía y evaluación geomorfológica para la mitigación de riesgos geodinámicos de los Municipios seleccionados de Honduras, Municipio San Lorenzo
    Elaboración de estudios de Caracterización e Institucionalización para generar 20 Planes Municipales de Gestión de Riesgos. Cartografía y evaluación geomorfológica para la mitigación de riesgos geodinámicos de los Municipios seleccionados de Honduras, Municipio Trojes
    Elaboración de estudios de Caracterización e Institucionalización para generar 20 Planes Municipales de Gestión de Riesgos. Cartografía y evaluación geomorfológica para la mitigación de riesgos geodinámicos de los Municipios seleccionados de Honduras, Municipios San Marcos del Colón
    Elaboración de estudios de Caracterización e Institucionalización para generar 20 Planes Municipales de Gestión de Riesgos. Cartografía y evaluación geomorfológica para la mitigación de riesgos geodinámicos de los Municipios seleccionados de Honduras, Municipio Guaimaca
    Geotechnical Engineers 20
    Geotrasa Sudetská, 20. oblast Budišov nad Budišovkou, 21. oblast Opava
    GIC - 20 National Reports
    Jubiläumsschrift 20. Jahre Geologische Zusammenarbeit Österreich-Ungarn 2
    Jubiläumsschrift 20 Jahre Geologische Zusammenarbeit Österreich-Ungarn, Teil 2
    Krásný, báječný, nešťastný Egypt! Čeští cestovatelé konce 19. a první poloviny 20. století.
    Našinec v Oriente. Cestovatelia zo Slovenska a Čiech v Ázii a Afrike (19. stor. - 1. pol. 20. stor.)
    Proyecto MITIGAR - COPECO Elaboración de estudios de Caracterización e Institucionalización para generar 20 Planes Municipales de Gestión de Riesgos Cartografía y evaluación geomorfológica para la mitigación de riesgos geodinámicos de los Municipios seleccionados de Honduras, Municipio La Alianza
    Sborník referátů přednesených na konferenci k 20. výročí Ústavu geologických věd a k 30. výročí kateder geologických oborů
    Seismic waves in complex 3-D structures. Report 20
    Speleo. 20
    Věk extrémů. Krátké 20. století 1914-1991
Article
    12th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas, Jugowice, October 20 - 22, 2011
    17.12.1993 - poslední hunt zlatohorské rudy ve 20. století
    20 Jahre Zusammenarbeit DDR ČSSR bei der Erkundung von Steine- und Erdenrohstoffen
    20 lat tektoniki plyt w Sudetach
    20 let exploatace ušlechtilých křemenných písků v Srní
    20 let Oddělení environmentální geografie Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i
    Arsenic in atmospheric deposition at the Czech-Polish border: Two sampling campaigns 20 years apart
    Comment on "Distance dependence of Ms and calibrating function for 20 second Rayleigh waves" by M. Herak and D. Herak
    České rudné hornictví ve 2. polovině 20. století
    Česko-slovenská geologická diaspora 20. století
    Detailní stratigrafické korelace pouzdřanské a ždánické jednotky v intervalu nannoplanktonových biozón NP 20 - np 23
    Dobývání uhlí v centrální části Kladenského revíru na přelomu 19. a 20. století
    Dr. Tibor Buday, DrSc. opět jubilantem (nar. 20. 9. 1913)
    ERIC HOBSBAWM: Věk extrémů. Krátké 20. století 1914-1991
    ERIC HOBSBAWM: Věk extrémů. Krátké 20. století 1914-1991
    FMR and Mössbauer Measurements of Fine-Grained Fractions of LUNA 16, 20 and 24 Regolites
    Haltepunkt 20: Weitersfeld - Lagerhaus
    Hluboká dědičná štola na Radlíku u Jílového: vývoj názorů na historii a lokalizaci v průběhu 20. století
    K historii těžby uhlí v plzeňské černouhelné pánvi v 19. a 20. století - I. část
    K historii těžby uhlí v plzeňské černouhelné pánvi v 19. a 20. století. II. část
    Lithný pegmatit s lepidolitem a topazem z Příbrami - Skalky (šachta č. 20)
    Ložisková geologie nerud na přelomu 20. a 21. století
    Mapping base cation deposition in Europe on a 10 x 20 km grid
    Mechanizace vědecké práce - stesk z počátku 20. století
    Mikrostruktury i chimičeskij sostav materikovych porod iz regolita Luny 16, 20 i 24
    Mých 20 let poblíž dnešního pětasedmdesátníka doc. RNDr. Miloše Kužvarta, CSc. (*21. září 1928)
    Mých 20 let s dnešním pětasedmdesátníkem prof. ing. Mirko Vaněčkem, DrSc. (*7. září 1928)
    Na jihu Evropy bývá 20 silných zemětřesení ročně
    O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval. II., Exploze věd o kvartéru ve 20. století
    Palynologický rozbor vzorků z vrtů Uhřice 17, 19 a 20 ze svahů nesvačilského příkopu
    Potkal jsem anděla aneb leporelo posledních 20 let spolupráce s RNDr. Františkem Veselovským
    Povrchové doly a lomy v 21. století - hlavní téma bulharské národní konference s mezinárodní účastí (Nesebar, 15. - 20. září 2001)
    Radiová horečka v Jáchymově na počátku 20. století
    Restoration of forest soils after bulldozer site preparation in the Ore Mountains over 20 years development
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač 20
    The rupture process of a great strike-slip earthquake: teleseismic analysis of the Iranian earthquake of 20 June 1990
    The rupture process of the Manjil, Iran earthquake of 20 June 1990 and implications for intraplate strike-slip earthquakes
    The rupture process of the Manjil, Iran earthquake of 20 June 1990 and implications for intraplate strike-slip earthquakes
    Sonda do dějin rudního revíru Příbram na přelomu 19. a 20. století
    Velké povodně na Odře v 19. a počátkem 20. století a jejich impakty
    Vhodnost oprav lícního zdiva Karlova mostu v 60. až 80. letech 20. stoleti z pohledu geotechniky
    Zemětřesení u Opavy dne 20. a 21. února 1999: Lokace a další vlastnosti
    Zemětřesení u Opavy dne 20. a 21. února 1999: Matematické zpracování záznamu
    Zemřel Antonín Kašpárek (11. září 1925 - 20. března 2013)
    Změna srážkových úhrnů a průtoků vody v řekách v průběhu 20. století
    Změny biodiverzity a rázu kulturní krajiny v průběhu 20. století na příkladu města Tišnova
Serial
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 20