Record details

Title keyword
    2001
Monograph
    1. International Conference mining techniques 2001. Proceedings
    2nd International Conference on Fog and Fog Collection, St. John´s, Canada, July 15-20, 2001. Proccedings
    2001 International Containment and Remediation Technology Conference and Exhibition, Conference Program
    Abstract Book, The Stephan Mueller Topical Conference of the European Geophysical Society "Quantitative Neotectonics and Seismic Hazard Assessment: New Integrated Approaches for Environmental Management", Balatonfuered, Sept. 22-26, 2001
    Abstracts. The 3rd Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the East Sudety Mts. and Adjacent Areas, Ramzová, November 8-10, 2001
    AGU 2001 Fall Meeting
    Aktuality šumavského výzkumu : sborník z konference, Srní 2.-4. dubna 2001
    Bioklimatologické pracovné dni 2001: Extrémy prostredia (počasia) - limitujúce faktory bioklimatologických procesov
    Documenta geonica 2001. Geonics 2001. Temperature and its influence on geomaterials
    Documenta geonica 2001. Geonics 2001. Temperature and its influence on geomaterials
    Earth System Processes : 24-28 June 2001 Edinburgh, Scotland : Edinburgh International Conference Centre : programmes with abstracts
    Eighteenth Annual International Pittsburgh Coal Conference Proceedings, December 3-7, 2001, Newcastle, NSW, Australia
    ETAPOVÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROJEKTU GEOLOGICKÝCH PRACÍ v roce 2001 Geologické a geochemické mapování ZAALTAJSKÉ GOBI v měřítku 1 : 200 000
    Etapová zpráva o výsledcích řešení projektu VaV630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí v roce 2001, DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
    Evaluation of selected glassmaking raw material resources in Namibia. Final Report for the year 2001, 25 pp. CGS, Record Office, File Report no. 1, 2002
    Experimental Stress Analysis 2001. 39th International Conference. Proceedings
    Experimentální analýza napětí 2001
    Fossil record of agglutinated rhizopods (foraminifers, testaceans) on the territory of Czech Republic - Field trip guide of the 6th IWAF, Prague, September 1-7, 2001
    Fossil record of agglutinated rhizopods (foraminifers, testaceans) on the territory of Czech Republic : Field trip guide of the 6th IWAF, Prague, September 1-7, 2001
    Frontiers of Rock Mechanics and Sustainable Development in the 21st Century. Proceedings of the 2001 ISRM International Symposium - 2nd Asian Rock Mechanics Symposium (ISRM 2001 - 2nd ARMS), 11-14 September 2001 /Beijing/ China
    Frontiers of Rock Mechanics and Sustainable Development in the 21st Century. Proceedings of the 2001 ISRM International Symposium - 2nd Asian Rock Mechanics Symposium (ISRM 2001 - 2nd ARMS), 11-14 September 2001/Beijing/China
    Geochémia 2001
    Geochémia 2001 : zborník referátov
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001
    Geologische Bundesanstalt Arbeitstagung. Arbeitstagung 2001. Neuberg an der Mürz Beiträge.
    Geotechnik, Sonderband zur 13. National Tagung für Ingenieurgeologie Karlsruhe 2001
    Geschichte der Erdwischenschafted, 3. Symposium Hallstatt 2001
    Geschichte der Erdwischenschaften 3. Symposium Hallstatt 2001
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2001. Sborník anotací. Geoetika, Horní právo, Ekologie a sanační práce, Evropské hornictví - tradice a památky.
    IAS 2001 21st MEETING
    II. Miedzynarodowa Sesja Naukowa - Nowe Technologie w Metalurgii i Inžynierii Materialowej, Politechnika Czenstochowska, Czenstochowa 2001
    International Workshop Phosphorus- and Fluorine-rich Granites, Podlesí 2001
    Karst China 2001. Abstracts with Programs
    Kvartér 2001, 7. pracovní seminář: sborník abstraktů
    Lithological, geochemical and petrological research of beryl mineralization in the Kafubu Area, Zambia, - Project of development Assistance Programme for the year 2001. Czech Geological Survey
    Middle-East Speleology Symposium 2001
    MIOM 2001 - Quel avenir pour les MIOM?
    Moravskoslezské Paleozoikum 2001
    Moravskoslezské paleozoikum 2001, abstrakty referátů,
    Moravskoslezské paleozoikum 2001: sborník abstraktů
    Nejkrásnější sbírka. -- Liberec : VESTRI, 2001
    Neživá příroda Prahy a jejího okolí. Praha, 2001, 215 s. a 7 mapových příloh.
    Otázky neolitu a eneolitu našich krajín - 2001
    Ovzduší 2001
    Parallel Processing and Applied Mathematics. 4th International Conference PPAM 2001
    Pražský vrch Petřín, Nakladatelství Paseka, Praha-Litomyšl, 2001, 210 stran
    Proceedings of 2nd International Conference on Water Jet Machining WJM 2001
    Proceedings of an International Workshop: Phosporus- and fluorine-rich fractionated granites. October 16-19, 2001, Podlesí, Czech Republic
    Proceedings of the 14th International Conference on Automation in Mining ICAMC 2001
    Proceedings of the 2001 International Conference on Parallel Processing Workshop
    Proceedings of the 2001 WJTA American Waterjet Conference. 1
    Proceedings of the 2001 WJTA American Waterjet Conference. 2
    Proceedings of the Conference "Experimental Stress Analysis 2001"
    Proceedings of the conference "Experimental stress anylysis 2001
    The proceedings of the middle-east speleology symposium 2001
    Proceedings of the Sixth International Workshop on Agglutinated Foraminifera (Prague, Czech Republic, September 1-7, 2001)
    Proceedings of Workshop of Applied Mechanics 2001
    Publications of the Institute of geophysics Polish Academy of Sciences. Mining geophysics. Selected and Revised Contributions to the 28. Polish-Czech-Slovakian Symposium held at Niedzica on June 11-13, 2001. M-24(340), Monographic Volume.
    Publications of the Institute of geophysics Polish Academy of Sciences. Mining geotechnics. Selected and revised contributions to the 28. Polish-Czech-Slovakian Symposium held at Niedzica on June 11-13, 2001. M-24(340), Monographic Volume.
    Rok v Antarktidě. Praha, 2001, 216 s. + 64 stran barevné přílohy.
    Sborník abstraktů Studentské geologické konference 2001
    Science and Technology Education: Preparing Future Citizens (1st IOSTE Symposium in Southern Europe, Paralimni, Cyprus, 29th April - 2nd May, 2001), Vol. I
    Sixth International Workshop on Agglutinated Foraminifera, Prague, Czech Republic, September 1-7, 2001 : abstracts
    Skelet 2001 - Abstracts of International Conference
    Současný stav geomorfologických výzkumů. Sborník referátů z mezinárodního semináře konaného ve dnech 5.-7. dubna 2001 v Kružberku
    Speleofórum 2001
    Spring Conference on Computer Graphics SCCG 2001. Conference Materials, Posters. Budmerice, April 25-28, 2001
    Statistical environmental yearbook of the Czech Republic 2001
    SWAPNET (Stone Weathering and Atmospheric Pollution NETwork) 2001
    Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení "Diago 2001". Sborník konference
    Tvář naší země - krajina domova, Svazek 1 - Krajina jako přírodní prostor, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na PraĹském hradě a v Prľhonicích
    Tvář naší země - krajina domova, Svazek 1 - Krajina jako přírodní prostor, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích
    Tvář naší země - krajina domova, Svazek 5 - Krajina z pohledu dnešních uživatelů, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích
    Tvář naší země - krajina domova, Svazek 6 - Krajina v ohrožení, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích
    Tvář naší země - krajina domova, Svazek úvodní, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích
    Understanding and managing of stone decay : (SWAPNET 2001)
    Understanding and Managing Stone Decay. Proceeding og the International Conference Stone Weathering and Atmospheric Pollution Network (SWAPNET 2001). Rocks and their weathering within Bohemian Cretaceous Basin
    Venezuela 2001. VI International Ichnofabric Workshop. Abstracts
    Vietnam 2001. IAGA-IASPEI Joint Scientific Assembly. Abstracts
    VIII Konferencja "Stratygrafia plejstocenu Polski" : serie rzeczne i lodowcowe południowej Opolszczyzny : Jarnołtówek, 3-7 września 2001
    Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí - projekt 3211. Zpráva o výsledcích řešení v roce 2001
    World Congress of Malacology, Vienna 2001, Abstracts, L. Salwini-Plawen, J. Volzow, H. Sattmann, and G. Steiner (eds)
    XVth International Congress on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Proceedings / Comptes-rendus / Sitzungsberichte, Istanbul, Turkey, 27 - 31 August 2001
    Zatížení okresu Kolín stávající i výhledovou těžbou štěrkopísků, se zvláštním zřetelem k zájmům ochran. půdy, LPF, přírody a krajiny a dalším zákonným atributům, OVSS MŽP pro středočeskou oblast, AOPK ČR pro brněnskou oblast, 2001
    Zborník príspevkov z konferencie Podzemné stavebníctvo 2001
    Změny chemismu povrchových vod na území CHKO Slavkovský les mezi lety 1991 a 2001
    Zpráva o geologických výzkumech v roce 2001
    Zprávy o geolocických výzkumech v roce 2001
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Article
    18. Pittsburghská uhelná konference, Austrálie 2001
    Bently Systems - Geoinženýrské produkty pro rok 2001
    Bericht 2001 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2001 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2001 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2001 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bibliografie prací z dějin hornictví v publikacích NTM od roku 1987 do roku 2001
    Biostratigrafický výzkum křídy ve vnějších Západních Karpatech v roce 2001 (Česká a Slovenská republika) (25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov)
    Changes in Stream Water Concentrations of Arsenic and Beryllium in the Western Part of the Czech Republic between 1991 and 2001
    Česko-francouzské sympozium z historie hornictví Praha 2001
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v roce 2001
    Die Flora von Bechlejovice bei Děčín : eine oligozäne vulkanische Flora und ihre Stellung im Florenkomplex Haselbach-Valeč sensu Kvaček & Walther 2001
    GEOCHIM 2001 - Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications
    GEOCHIM 2001 - Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications
    Geodynamic GPS network "Karkonosze" - preliminary results of the Campaign 2001
    Geodynamic network Karkonosze results of the 2001 and 2002 Campaigns
    Geologická interpretace geofyzikálního průzkumu na Labské louce v Krkonoších (etapa 2000 - 2001) (03-23 Harrachov)
    Geologické mapování miocenních a kvartérních sedimentů na území listů 34-241 Holíč a 34-243 Tvrdonice v r. 2001
    Geologické mapování miocenních a kvartérních sedimentů na území listů 34-241 Holíč a 34-243 Tvrdonice v roce 2001 (34-24 Holíč)
    Global correlation of Late Cenozoic fluvial deposits (IGCP 449): proceedings of the inaugural meeting, Prague, April 21-24, 2001
    The GPS geodynamic network East Sudeten. Five Annual Campaigns (1997 - 2001), Data Processing and Results
    A layered model of the upper crust in the Aigion region of Greece, inferred from arrival times of the 2001 earthquake sequence
    Mass balance of nutrients and major solutes in the Plešné watershed-lake ecosystem in the 2001 hydrological year
    NP Podyjí: revizní kvartérně-geologický výzkum a mapování v letech 2001 a 2002 (32-22 Vranov nad Dyjí)
    NP Podyjí: Revizní kvartérně-geologický výzkum a mapování v letech 2001 a 2002
    Post-conference field trip (N, part 2): Barrandian area (May 20-21, 2001)
    Povrchové doly a lomy v 21. století - hlavní téma bulharské národní konference s mezinárodní účastí (Nesebar, 15. - 20. září 2001)
    Projekt zahraniční spolupráce Českého geologického ústavu 'ZAMBIE - 2001'
    Projekt zahraniční spolupráce Českého geologického ústavu Zambie 2001
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (prosinec 2001 - prosinec 2002)
    Relocation of the 2001 earthquake sequence in Aegion, Greece
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle 1. Regional changes in the Slavkov Forest, Czech Republic between 1991 and 2001
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 1, Regional changes in the Slavkov Forest, Czech Republic between 1991 and 2001
    Supplements and corrections of New index of the genera, subgenera, and species of Barrandian trilobites (Vaněk et Valíček, 2001, 2002)
    Výzkum a dokumentace pseudokrasových jeskyní Národního parku Podyjí do roku 2001
    The weak-motion modelling of the Skyros Island, Aegean Sea, Mw = 6.5 Earthquake of July 26, 2001
    Zahraniční obchod s nerostnými surovinami v roce 2001. I. část, Rudy, kovy, palivoenergetické suroviny
    Zahraniční obchod s nerostnými surovinami v roce 2001. II. část, Nerudy, stavební suroviny, vybrané ostatní suroviny a produkty, odpady
Serial
    Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 2001
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001