Record details

Title keyword
    2013
Monograph
    9. konference environmentální archeologie KEA 2013 : sborník abstraktů
    16th International Congress of Speleology : Brno, Czech Republic, July 21-28, 2013 : excursion guide. B5CZ, Bohemian Karst
    16th International Congress of Speleology : Czech Republic, Brno July 21-28, 2013 : proceedings. 3
    47th US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium 2013
    75th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2013. Proceedings
    ArchaeoMontan 2013. Krušná krajina - Erz(gebirgs)landschaft - Ore Landscape. 2. mezinárodní konference
    Basalt 2013 : Cenozoic Magmatism in Central Europe : abstracts and excursion Guides
    Basalt 2013: Cenozoic magmatism in Central Europe: 24th to 28th April 2013, Görlitz, Germany: abstracts & excursion guides
    CIM 2013 Computer Integrated Manufacturing and High Speed Maching
    Crustal evolution and geodynamic processes in Central Europe - Proceedings of the joint conference of the Czech and German geological societies held in Plzeň (Pilsen), September 16 - 19, 2013
    Crustal evolution and geodynamic processes in Central Europe. Proceedings of the Joint conference of the Czech and German geological societies held in Plzneň (Pilsen), September 1 - 19, 2013. SDGG - Schriftenreihe der Deutschen Gesselschaft für Geowissenschaften
    DAAAM International Scientific Book 2013
    Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2013
    Dílčí zpráva VI/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za první čtvrtletí roku 2013
    Dílčí zpráva VII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum prozáměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a dosažených výsledků za druhé čtvrtletí roku 2013
    Dílčí zpráva VIII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za třetí čtvrtletí roku 2013
    Documenta geonica 2013
    EUROCK 2013 - Rock Mechanics for Resources, Energy and Environment. Proceedings of the 2013 International Symposium
    EWASS 2013 : abstracts
    Geomorfologický sborník 11. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013
    Granulites & Granulites 2013, Hyderabad, 16-20 January 2013. Abstract Volume
    INSPIRE Conference 2013: The Green Renaissance
    Konference Zpětný odběr 2013
    Living on a Magnetic Planet : 2013 IAGA meeting : abstract volume
    LXXXII ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOLOGICZNEGO;Ustroń 19-21 września 2013 r. WYZWANIA GEOLOGII REGIONU GÓRNOŚLASKIEGO W XXI WIEKU
    Mapy ložiskové ochrany; vysvětlivky a datová část k mapám 1:50 000, Kraj Jihočeský, 2013
    Mapy ložiskové ochrany; vysvětlivky a datová část k mapám 1:50 000, Kraj Karlovarský, 2013
    Mapy ložiskové ochrany; vysvětlivky a datová část k mapám 1:50 000, Kraj Plzeňký, 2013
    Mapy ložiskové ochrany; vysvětlivky a datová část k mapám 1:50 000, Kraj Praha, 2013
    Mapy ložiskové ochrany; vysvětlivky a datová část k mapám 1:50 000, Kraj Středočeský, 2013
    Měření paleomagnetických vlastností hornin libkovických vrstev : zpráva za rok 2013
    Mineral commodity summaries of the Czech Republic 2013 (Statistical data to 2012)
    Mineralogická a petrologická konferencia MinPet, 23.-24.5 2013. Zborník recenzovaných abstraktov a príspevkov
    Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2013
    Monitoring srážkových vod na území NPČŠ : závěrečná zpráva za rok 2013
    Moravskoslezské paleozoikum 2013, Sborník abstraktů
    Moravskoslezské paleozoikum 2013, Sborník abstraktů
    Můj kousek Země 2013
    Nano Ostrava 2013
    Proceedings of the 3rd IGCP 591 Annual Meeting - Lund, Sweden, 9-19 June 2013
    Proceedings of the 3rd IGCP 591 Annual Meeting, Lund, Sweden, 9-19 June 2013
    Proceedings of the 2013 Coal Operators´Conference
    Roční zpráva o řešení projektu FR-TI3/579 v programu TIP v roce 2013
    Sanace a rekonstrukce staveb 2013. Sanace dřeva
    Sanace betonových konstrukcí 2013. sborník přednášek
    Sborník abstraktů a exkurzní průvodce Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013, Mikulov, 24.-26. dubna 2013 Geomorfologický sborník
    Sborník konference TechSoft Engineering ANSYS 2013. setkání uživatelů a konference
    Sborník příspěvků ze Semináře Adolfa Patery 2013 na téma Extrémní hydrologické jevy v povodích
    Seizmické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2013 a výsledky kontinuálního měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 - rok 2013
    Speleofórum 2013
    Stanovení migračních parametrů hornin s puklinovou propustností za použití fluorescenčních roztoků : odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 : dílčí zpráva za I. etapu : rešeršní a přípravné práce
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013. 11, Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference. Geomorfologický sborník
    STRATI 2013 : Proceedings of the 1st International Congress on Stratigraphy
    Surovinové zdroje České republiky - nerostné suroviny 2013 (Statistické údaje do roku 2012)
    Sustainable Earth Sciences conference,30 September - 4 October 2013. Extended Abstracts
    Svahové deformace a pseudokras 22.-24. 5. 2013, Bischofstein, Skály u Teplic nad Metují, Sborník abstraktů, exkurzní průvodce
    Svahové deformace a pseudokras 2013. Elektronický sborník abstraktů a prezentací, 22.-24. 5. 2013 hotel Bischofstein
    TEAM 2013. Proceedings of the 5th International Scientific and Expert Conference of the International TEAM Society
    Technical Computing Prague 2013. 21th Annual Conference Proceedings
    TOP 2013 : Technika ochrany prostredia : 11.-13. jún 2013, Častá - Papiernička
    Underground Construction Prague 2013
    Vodní paprsek 2013 - výzkum, vývoj, aplikace. Sborník přednášek konference o technologii vodního paprsku
    Vyhodnocení povodně v červnu 2013 - Vyhodnocení sesuvů a svahových nestabilit
    Water Jet 2013 - Research, Development, Applications. Proceedings of the Conference on Water Jetting Technology
    WSCG 2013 Communication Papers Proceedings
    Zpráva o výzkumu jihomoravských aluviálních luk v roce 2013
Article
    EAG lecture tour 2013
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. října 2011 až 30. září 2013
    Kamchatka subduction zone, May 2013: the Mw 8.3 deep earthquake, preceding shallow swarm and numerous deep aftershocks
    Mezinárodní geomorfologická konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013 v Mikulově
    Nonisotropic radiation of the 2013 North Korean nuclear explosion
    Povodně a sucho 2013 : krajina jako základ řešení
    Přepisování evoluční historie lidského rodu : revoluce v paleoantropologii v roce 2013
    Refraction tomography of the Bohemian Massif structures: a critical review and reply to the Comments of Hrubcová et al. (2013)
    Seismic analysis of rockbursts recorded underground in the Ostrava - Karviná Coal Basin within the years 1993 - 2013
    Sledování hladin podzemní vody v jeskyních na Paní hoře v Českém krasu a jejich abnormální stav v roce 2013
    Vzpomínka na paní doc. Ing. Jarmilu Müllerovou, CSc. (8.5. 1935-25.8. 2013)
    Za Karlem Valochem (*15. dubna 1920 v Brně - ?16. února 2013 v Brně)
    Zemřel Antonín Kašpárek (11. září 1925 - 20. března 2013)