Record details

Title keyword
    2014
Monograph
    5th International Colloquium on Geomechanics and Geophysics. GECO 2014. 5
    AIP Conference Proceedings - The Application of experimental and numerical methods in fluid mechanics and energetics 2014. 19
    The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2014 - Proceedings of the International Conference
    CEMC 2014 : book of abstracts
    EUROCK 2014 - Rock Engineering and Rock Mechanics: Structures in and on Rock Masses. Proceedings of EUROCK 2014, ISRM European Regional Symposium
    Geomorfologický sborník 12. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference - Stav geomorfologických výzkumů v roce 2014
    Hydrologie malého povodí 2014
    Modelling 2014
    Moravskoslezské paleozoikum 2014 : sborník abstraktů
    Pôdoznalecké dni 2014. Ekosystémové služby pôdy v poľnohospodárskej a lesnej krajine : zborník abstraktov
    Sborník abstraktů Moravskoslezské paleozoikum 2014
    Sborník abstraktů Moravskoslezské paleozoikum 2014 Olomouc
    Stanovisko ČGS k Oznámení záměru stavby Postup SD a.s. DNT v období 2014 - 2029" zpracovanému podle § 6 zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č. 3 tohoto zákona
    Technika ochrany prostredia TOP 2014
    Zborovanje slovenskih geomorfologov (3; 2014; Livške Ravne)
Article
    Analysis of the bright fireball over Kola Peninsula on April 19, 2014 Followed by successful meteorite recovery campaign
    Konference Hydrologie malého povodí 2014
    Modern long-range atmospheric dust transport over the Czech Republic - the case of North African dust load in spring 2014