Record details

Title keyword
    21th
Monograph
    Abstracts of 21th General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics
    Mineral raw materials and mining activity of the 21th century
    Technical Computing Prague 2013. 21th Annual Conference Proceedings
Article
    Některé postřehy z konference "Mineral raw materials and mining activity of the 21th century": prognózy vývoje těžby a zásob uhlí v ČR a v jednotlivých revírech, úvahy nad územními a ekologickými limity, podíl uhlí na výrobě elektrické energie, význam využívání alternativních zdrojů