Record details

Title keyword
    22-22
Monograph
    geologická mapa 22-22 Sedlčany
    Mapa ložiskové ochrany - Středočeský kraj; list Sedlčany 22-22, 1:50000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Sedlčany 22-22, 1 : 50 000
    Půdní mapa České republiky 1 : 50 000, list 22-22 Sedlčany
Article
    Kvartérní sedimenty na listu 22-221 Sedlčany : (22-22 Sedlčany)
    Petrochemie lamprofyrů středočeského plutonického komplexu a krušnohorského batolitu ve vztahu k jejich rozdílné metalogenezi (02-32 Teplice, 11-21 Karlovy Vary, 12-43 Dobříš, 12-44 Týnec n. Sázavou, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany, 22-23 Mirovice)
    Sférolitické minety středních a jižních Čech : (12-24 Praha, 12-42 Zbraslav, 12-43 Dobříš, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany)
    Výsledky nového geologického mapování na Příbramsku : 22-12 Březnice, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany, 12-44 Týnec nad Sázavou