Record details

Title keyword
    22-44
Monograph
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 22-44 Hluboká nad Vltavou
    mapa inženýrskogeologického rajonování 22-44 Hluboká nad Vltavou
    Mapa ložiskové ochrany - Jihočeský kraj; list Hluboká nad Vltavou 22-44, 1:50000
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list Hluboká nad Vltavou 22-44, 1 : 50 000
Article
    Geochemický výzkum ševětínského granodioritu (22-44 Hluboká n. Vltavou)
    Nález ichnofosilií v křídových sedimentech českobudějovické pánve (zlivské souvrství) u Zahájí (22-44 Hluboká nad Vltavou)
    Prognózy Ag-Pb-Zn mineralizace v blanické brázdě (13-33 Benešov, 23-11 Vlašim, 23-13 Tábor, 23-31 Soběslav, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 32-22 České Budějovice, 32-24 Trhové Sviny, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Studium tektoniky vltavotýnského moldanubika (22-41 Písek, 22-42 Bechyně, 22-43 Vodňany, 22-44 Hluboká nad Vltavou)
    Výskyt šokových křemenů v Českém masivu : 21-22 Holýšov, 21-44 Železná Ruda, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 23-13 Tábor, 23-31 Soběslav, 03-31 Jablonec nad Nisou
    Využití izotopových analýz pro ověření zdrojů kontaminace dusíkatými látkami v modelovém území severní části třeboňské pánve (22-42 Bechyně, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 23-31 Soběslav, 23-33 Veselí nad Lužnicí)