Record details

Title keyword
    27.-31
Monograph
    14th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA 2000, 27-31 August 2000, Prague, Czech Republic
    CHISA 2006 : 17th international congress of chemical and process engineering : 27-31 August 2006, Praha, Czech Republic. Summaries 3, Hydrodynamic Processes
Article
    11. konference o jílové mineralogii a petrologii, České Budějovice, 27.-31. srpna 1990
    Zpráva o XVI. konferenci o jílové mineralogii a petrologii, konané ve dnech 27.-31. srpna 2000 v Karlových Varech