Record details

Title keyword
    40
Monograph
    Materialy 40. Sympozjum Speleogicznego, Sitkówka-Nowiny
    Officiel Katalog der 40. Mineralientage München GEOFA Deutsche Geo-Fachmesse Fachhändlertag 31. October 2003
Article
    40 Ar-39 Ar dating of the Inner Carpathians variscan basement and superposed alpine mylonitic overprinting
    40 Jahre der mineralogisch-petrographischen Abteilung des Mährischen Museums in Brno
    40 let činnosti RNDr. Marie Prosové, CSc., v geologických vědách
    40 let ložiska Kostelany
    40 let ochrany a prezentace hornických památek uhelného hornictví v Severočeském hnědouhelném revíru
    40 let provozu chemické úpravny uranové rudy v Dolní Rožínce
    40 let těžby a úpravy fluoritu v České republice
    40 let trvání lesnicko-hydrologického výzkumu v Beskydech
    Bericht 1993 über die mikromorphologische Bearbeitung quartärer Böden auf den Blättern 9 Retz und 22 Hollabrunn und vergleichende Untersuchungen auf den Blättern 21 Horn, 38 Krems und 40 Stockerau
    Bericht 2002 über geologische Aufnahmen im Quartär in der Umgebung von Stranzendorf auf Blatt 40 Stockerau
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Quartär auf den Blättern 21 Horn, 37 Mautern, 38 Krems an der Donau, 40 Stockerau und 55 Ober-Grafendorf
    Changes in geomagnetic activity and global temperature during the past 40 years
    Geobiocenologická typizace Vihorlatu před téměř 40 lety - výzva k návratu
    Geochemistry and 40 Ar-39 Ar geochronology of the mafic metavolcanics rocks from the Rýchory Mountains complex (west Sudetes, Bohemian Massif): palaeotectonic significance
    Internetová databáze 40 ročníků Opera Corcontica - Sborníku vědeckých prací z Krkonošského národního parku
    Jizerskohorská rašeliniště po 40 letech a jejich botanická charakteristika
    Mapy pro orientační běh a 40 let krajinných změn v PR Kunratický les
    Mezinárodní konference "40 let rekultivací v SHR"
    The petrography and hydrological history of the coals No 40 and 39 (early Pennsylvanian) in eastern part of the Ostrava-Karviná Coalfield
    Přínos Českého krasu k poznání historie naší přírody a krajiny : k 40. výročí vyhlášení CHKO Český kras
    Rozvoj dolování uhlí na Kladensku ve 40. a 50. letech 19. století
    Světový hornický kongres - World Mining Congress (WMC) : 40. výročí založení
    Utajovaná přívalová povodeň na jižní Moravě 9. června 1970 : k 40. výročí přírodní katastrofy, která si vyžádala 35 lidských životů
    Utilization of terrestrial 3D laser scanner for monitoring of changes and deformation of tailgate No 40 703-1A at Karvina Mine, locality Lazy
    Utváření poklesové kotliny a hodnocení porušování pevného nadloží v průběhu dobývání slojí 38, 39 a 40 v 9. Kře Dolu Karviná, závod Lazy
    Zeiten variscischer Abkühlung im westlichen Erzgebirge - Ergebnisse von 40 Ar/39 Ar- und Rb-Sr-Untersuchungen an Metamorphiten und Plutoniten