Record details

Title keyword
    60
Monograph
    Sborník věnovaný 70. narozeninám PhDr. Dariny Bialekovej, CSc., 60. narozeninám Prof. PhDr. Josefa Ungera, CSc
    Študentská vedecká konferencia pri príležitosti 60. výročia založenia Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zborník abstraktov prác diplomantov a doktorandov
    Študentská veděcká konferencia pro príležitosti 60. výročia založenia Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
    Ve službách archeologie. 6. Sborník věnovaný 70. narozeninám PhDr. Dariny Bialekovej, CSc. a 60. narozeninám Prof. PhDr. Josefa Ungera, CSc
Article
    60. konference meteoritické společnosti
    60 let Československé společnosti pro mineralogii a geologii
    60 let činnosti marocké státní průzkumné organizace
    60 let od důlní havárie na Dole Doubrava v OKD - začátek politických represí v hornictví
    60 let prof. Ivo Chlupáče, DrSc.
    60 let profesora Rostislava Brzobohatého
    60 let RNDr. Ivo Chlupáče - malé zamyšlení nad velkým dílem
    60. narozeniny RNDr. Františka Reichmanna
    Antonín Ivan (60)
    D.5.2. Magnetic properties of rock samples from the KTB pilot borehole under directional pressure of up to 60 MPa
    Doc. Dr. Jaromír Karásek, CSc. (60)
    Doc. Ing. Petr Martinec, CSc. (60)
    Doc. RNDr. Karel Paděra - 60 let
    Dr. Jan Munzar (60)
    Helmovka šiškomilná - Mycena plumipes na lokalitě Poříčko po 60 letech
    K 60. narozeninám prof. ing. Ctirada Schejbala, CSc
    Mineralog RNDr. Rudolf Ďuďa CSc. - 60 let
    Mojmír Hrádek (60)
    Prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc. - 60 let
    RNDr. Emanuel Opravil, CSc. - 60 let
    RNDr. Erwin Knobloch, CSc. - 60 let
    RNDr. František Reichmann - 60 let
    RNDr. Zdeněk Šulcek, CSc. - 60 let
    Vhodnost oprav lícního zdiva Karlova mostu v 60. až 80. letech 20. stoleti z pohledu geotechniky
    Výročí se samými šestkami ke 160 letům nálezům uhlí a rud a 60. výročí dokumentace F.J. Reže a vydání knihy V.Tejbla