Record details

Title keyword
    70
Monograph
    70 let Stavební geologie-Geotechnika a.s. - Sborník odborných příspěvků
    Databáze projektu 'Výběr polygonů na testovací lokalitě - 2. etapa'. Závěrečná zpráva - MS, Česká geologická služba. Praha. 70 stran
    Geochimica et Cosmochimica Acta, 70 (18): Suppl. 1
    Geochimica et Cosmochimica Acta, 70 (18): Suppl. S
    Geochimica et Cosmochimica Acta, 70, Suppl. 1
    Proceedings of the Paleontological Conference to 70. birthday of acad. V. Pokorný
    Sborník věnovaný 70. narozeninám PhDr. Dariny Bialekovej, CSc., 60. narozeninám Prof. PhDr. Josefa Ungera, CSc
    Terra Praehistorica : Festschrift für Klaus-Dieter Jäger zum 70. Geburtstag
    Ve službách archeologie. 6. Sborník věnovaný 70. narozeninám PhDr. Dariny Bialekovej, CSc. a 60. narozeninám Prof. PhDr. Josefa Ungera, CSc
Article
    70 let doc. RNDr. Rostislava Netopila, CSc.
    70 let Hibschovy naučné stezky na Dlouhém vrchu u Žitenic v Českém středohoří
    70 let Hibschovy naučné stezky na Dlouhém vrchu u Žitenic v Českém středohoří
    70 let RNDr. Ladislava Tichého
    70 let Ústředního ústavu geologického
    Depositional rates and dating techniques of modern deposits in the Brno reservoir (Czech Republic) during the last 70 years
    Dolní Věstonice a Pavlov. 70 let archeologického výzkumu
    Experience with long term experimental exposure of building stones: a 70 years study in the Czech Republic
    Experience with long term experimental exposure of building stones: a 70 years study in the Czech Republic
    Jiří Skalický - 70 let
    K 70. výročí narození montánního archeologa PhDr. Jaroslava Kudrnáče, CSc.
    Prof. RNDr. Stanislav Chábera, CSc. - 70 let
    Professor Jaromír Demek (70)
    Professor Miroslav Havrlant (70)
    RNDr. Emanuel Opravil, CSc. - 70 let
    RNDr. Jindřich Vodička, CSc.- 70 let
    Se zármutkem sdělujeme odborné veřejnosti, že dne 28.12.1997 zemřel ve věku 70 let Ing. Zdeněk Paděra
    Zdeněk Doubek - 70 let