Record details

Title keyword
    Acanthopyge
Article
    Emsian-Eifelian lingulate brachiopods from the Daleje-Třebotov Formation (Třebotov and Suchomasty limestones) and the Choteč Formation (Choteč and Acanthopyge limestones) from the Prague Basin; the Czech Republic
    Lingulate brachiopods from the Acanthopyge Limestone (Eifelian) of the Barrandian, Czech Republic
    Rugose corals of the Acanthopyge Limestone of Koněprusy (Middle Devonian, Barrandian, Czech Republic)
    Rugose corals of the Acanthopyge Limestone of Koněprusy (Middle Devonian, Barrandian, Czech Republic)
    Sedimentology, benthic communities, and brachiopods in the Suchomasty (Dalejan) and Acanthopyge (Eifelian) Limestones of the Koněprusy area (Czechoslovakia)
    Strange squamulate coral from the Eifelian Acanthopyge Limestone (Koněprusy, Central Bohemia)
    Strange squamulate coral from the Eifelian Acanthopyge Limestone (Koněprusy, Central Bohemia)
    Tabulatomorphs and stromatoporoids below and above the upper boundary of the Acanthopyge Limestone (Eifelian/Givetian transitional interval, Central Bohemia)
    Temné vápencové vrstvy při stropu akantopygových vápenců u Koněprus - otomari-Kačák event. (Dark limestone layers at the roof of the Acanthopyge limestone near Koněprusy - Otomari-Kačák event