Record details

Title keyword
    Acidifikace
Monograph
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd-limitující faktor současného lesnictví
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd-limitující faktor současného lesnictví
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace půd - limitující faktor současného lesnictví
Article
    Acidifikace atmosférických srážek, její vývoj a vliv na lesní ekosystém
    Acidifikace Černého jezera
    Acidifikace půd v Jizerských horách: výsledky vybraných projektů
    Acidifikace šumavských jezer - Černého a Čertova
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví - I
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví - II
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví - III. Návrh opatření směřujících k zastavení degradace lesních půd
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví - IV
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví I
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví II
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví III
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví IV
    Historie působení imisí na lesy a acidifikace prostředí
    Hrozí v Čechách regionální acidifikace podzemních vod?
    Jde Šumava ve stopách Krušných hor? Srovnání vlivu acidifikace
    Ověření metodiky pro hodnocení acidifikace odvalových materiálů v OKR
    Přehled poznatků k omezení vlivu imisí a acidifikace půd na lesy
    Regenerace chemismu vod v povodí Uhlířská a predikce vývoje do roku 2060 - možný návrat acidifikace jako důsledek růstu lesa
    Vliv acidifikace, eutrofizace, lesního hospodářství a vápnění lesních půd na půdní faunu
    Změny chemismu a povrchových vod v důsledku dlouhodobé acidifikace Orlických hor