Record details

Title keyword
    Afghánistánu
Monograph
    Geologie a nerostné suroviny zemí JV Asie a Afghánistánu
Article
    Drahé kameny Afghánistánu a Pákistánu
    Nerostné zdroje Afghánistánu
    Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů
    Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů
    Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů
    Zkušenosti z návštěvy Afghánistánu