Record details

Title keyword
    Ag
Monograph
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Geologie, mineralogie a geochemie ložisek drahých kovů Au a Ag
    Khundiin Gol area - Distribution of selected elements of the geochemical samples (Ag, As, Bi, Sb)
Article
    Angiosperms from the Palaeogene of Spitsbergen, including an unfinished work by A.G. Nathorst
    Au a Ag v jižní části zlatohorského rudního revíru
    Charakteristika perspektiv ložisek Pb, Zn, Ag jižní části Českého masivu
    Distribuce Ag a některých dalších průvodních prvků v sulfidech turkaňského pásma v Kutné Hoře
    Distribúcia Au a Ag v stredoslovenských dinasových kremencoch
    Dosavadní poznatky o distribuci Ag na ložisku Harrachov
    Dosavadní poznatky o distribuci Ag na ložisku Harrachov
    Epithermal tertiary Pb-Zn-Cu (Ag, Te) mineralization in the Roztoky Volcanic Centre, České středohoří Mts., Czech Republic
    Fyzikálno-optické vlastnosti pevných roztokov Au a Ag
    Les gites filoniens a F, Ba ( Pb, Zn, Ag) de Moldava et de Harrachov (Massif de Boheme)
    Les gîtes filoniens a F, Ba (+Pb, Zn, Ag, Cu) de Moldava et de Harrachov (Tschécoslovaque)
    Historický a perspektívny vývoj ťažby Au, Ag kovov na ložisku Kremnica
    Historie dolování Ag, Pb, Zn rud na ložisku Nová Ves u Rýmařova
    Kryštalochemická väzba Ag v Zlatoidčianských žilách
    Ložisko Ag, Pb, Cu rud Lošov (Velká Bystřice) v kulmu Nízkého Jeseníku
    Ložisko Cu, PB, Zn, (+-Au, Ag) rud Zlaté Hory - západ
    Ložiskové poměry Ag, Pb, Zn rud Nová Ves u Rýmařova - Soukenná
    Metoda bioindikace a evaluace úrodnosti půd - podklad pro hodnocení kvality zemědělských rekultivací, aplikace v podmínkách Rheinbraun A.G.
    Mineralogická vazba Ag v indiciích sulfidické mineralizace z podloží křídy v okolí Hamru u České Lípy
    Mineralogické formy výskytu Au a Ag v rudách a jejich vliv na technologii úpravy
    Mineralogie ložiska Cu (Ag, Au, Co) rud Tisová u Kraslic
    Ocenění zásob Ag v Jihlavském rudním revíru
    Príspevok k problematike ložísk Au, Ag v stredoslovenských vulkanitoch
    Scheelit z železných rud na ložisku Zn, Pb, Ag a barytu v Horním Benešově (předběžná informace) (15-31 Bruntál)
    Se, As, Mo, Ag, Cd, In, Sb, Pt, Au, Tl, Re traces in biogenic and abiogenic sulfides from Black Shales (Selwyn Basin, Yukon Territories, Canada): A nuclear microprobe study
    Souhrn geologických poznatků o ložisku Ag, Pb, Zn Horní Benešov
    Studium Ag sulfosolí pomocí RMA a EMA
    Štruktúrno-geologická pozícia žilníkovo-impregnačného Cu, Pb, Zn (Au, Ag, Cd) zrudnenia priemyselného významu na ložiskách Banská Štiavnica a Hodruša
    Tertiary Pb-Zn-Cu (Ag, Te) mineralization in the Roztoky volcanic centre, Bohemian Massif, Czech Republic: A genetic model
    Výskyt a mineralogické vazby Ag a Mo na ložisku Hamr
    Způsob vazby Ag v syntetických galenitech
    Způsob vazby AG v syntetických galenitech