Record details

Title keyword
    Albu
Article
    Amonity albu z jaskyne Mokrá diera v Javorovej doline (vysokotatranská sukcesia, Vysoké Tatry)
    Nález mořského svrchního albu Českého masívu na jižní Moravě
    Nález svrchního albu v magurském příkrovu Hostýnských vrchů (25-43 Bystřice pod Hostýnem)
    Podklady k paleogeografickej mapke albu Západnych Karpát
    Poznámky k mikrofaciálnemu vývoju albu v Belušských Slatinách (manínská jednotka)