Record details

Title keyword
    Alkalických
Article
    Ekologický model recirkulácie alkalických odpadových vod z úpravy Fe rúd
    Ekonomický význam alkalických hornin a karbonatitů ve světě
    Fluidné inklúzie a termodynamické podmienky vzniku xenolitov spinelových lherzolitov v alkalických bazaltoch južného Slovenska
    Granity a pegmatity komplexu alkalických hornin Chan Bogd
    Kontrastní série alkalických vulkanitů v severních Čechách (02-22 Varnsdorf, 02-24 Nový Bor, 02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Kontrastní série alkalických vulkanitů v severních Čechách
    Kontrastní série alkalických vulkanitů v severních Čechách. Contrasting alkaline volcanic series in northern Bohemia
    Některé poznatky o vývoji alkalických magmat
    Perspektivy využití alkalických neovulkanitů Českého masívu
    Petrologie plášťových xenolitů z alkalických neovulkanitů severních Čech (02-42 Česká Lípa, 02-43 Litoměřice)
    Postavení alkalických hornin a indícií karbonatitů v Českém masívu jako zdrojů keramických surovin a vzácných prvků
    Symposium o středoevropských alkalických vulkanických horninách SCEAVR, Praha 1991
    Sympozium o alkalických vulkanických horninách střední Evropy, SCEAVR 91
    Tektity typu Muong Nong, vrstevnaté tektity, mikrotektity a skleněné sférule alkalických ultramafických diatrem: fakta a závěry
    (Ultra)mafické plášťové xenolity v kenozoických alkalických vulkanitech Českého masívu (Česká republika)
    (Ultra)mafické plášťové xenolity v kenozoických alkalických vulkanitech Českého masívu (Česká republika)
    Za minerály pegmatitů alkalických syenitů do okolí Larviku v jižním Norsku
    (Zr, Ti, REE) - Minerály mladých alkalických vulkanitů v severních Čechách
    (Zr, Ti, REE) - minerály mladých alkalických vulkanitů v severních Čechách