Record details

Title keyword
    Amfibolitu
Monograph
    Geochemie moldanubických amfibolitů s využitím GIS (Český masív)
Article
    Geochemie a petrografie amfibolitů v okolí Jemnice a Police : 33-21 Slavonice
    Geochemie a petrografie amfibolitů v okolí Jemnice a Police
    Geochemie a petrografie amfibolitů z Tulešic : 24-33 Moravský Krumlov
    Geochemie a petrografie amfibolitů z Tulešic
    Geochemie a petrografie amfibolitů z vícenického lomu u Náměště nad Oslavou
    Geochemie a petrologie amfibolitů moldanubika
    Geotermometrie granátických amfibolitů mariánskolázeňského komplexu (11-41 Mariánské Lázně)
    Klinozoisit-epidot z trhlin mramorů, skarnů a amfibolitů jihozápadní Moravy
    Mineralogické projevy silicifikace zvětralin amfibolitu u Dukovan
    Nerosty amfibolitů na Klatovsku
    Oblázky granátického amfibolitu a "aplitu" z kvartérních uloženin řeky Moravy u Mohelnice
    Petrologie amfibolitů uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Petrologie amfibolitů uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Petrologie granátického amfibolitu z jižní části zábřežského krystalinika (14-43 Mohelnice)
    Pumpellyit - minerál závěrečné metamorfní fáze v bytownitové rule vrbenské skupiny a v amfibolitu jesenického masívu (silezikum)