Record details

Title keyword
    Analcimu
Article
    Cesiem bohatá varieta analcimu z moravských Li-pegmatitů
    Cyprisové jílovce sokolovské pánve - surovina s nízkým obsahem analcimu
    Cyprisové jílovce sokolovské pánve - surovina s nízkým obsahem analcimu
    Fluidní inkluze a chemické složení analcimu z lokality Řepiště (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
    Hydrotermální syntéza analcimu rozkladem albititu
    Výskyt a vznik analcimu v podkrkonošském permokarbonu (03-42 Trutnov)