Record details

Title keyword
    Antarktidě
Monograph
    Geologové v Antarktidě
    Rok v Antarktidě. Praha, 2001, 216 s. + 64 stran barevné přílohy.
Article
    Antarktida znamená unikátní příležitost věnovat se skutečně jenom vědě [kulatý stůl o Antarktidě]
    Český výzkum v Antarktidě
    Geologické výzkumy České geologické služby v Antarktidě
    Kolik ledu je v Antarktidě?
    První nález kosterních zbytků dinosaurů v Antarktidě
    Přírodní uhlovodíky v Antarktidě
    Zeolity z Ostrova krále Jiřího v Antarktidě