Record details

Title keyword
    Apatitu
Article
    Datování apatitu a stanovení časově-teplotního vývoje metodikou štěpných stop
    Deformační lamely v apatitu z Dobřejovic šokové?
    Dvě populace apatitu v S-granitech melechovského masivu (23-12 Dolní Kralovice, 23-21 Havlíčkův Brod)
    Dvě populace apatitu v S-granitech melechovského masívu
    Jehlicovité uzavřeniny sillimanitu a apatitu v křemeni v některých granitech
    K desátému výročí památného nálezu apatitu u Opalic na Českokrumlovsku
    K morfologii a chemismu akcesorického apatitu granitoidů brněnského masívu
    Kumulace apatitu v hauynickém nefelinitu ze Slánské hory
    Kumulace apatitu v hauynickém nefelinitu ze Slánské hory
    Mineralogie lokality apatitu od Opalic u Kamenného Újezda
    Nový výskyt apatitu v horninách moldanubika u Mírkovic na Českokrumlovsku
    O nálezu apatitu u Golčova Jeníkova
    Průzkum ložiska apatitu Evate v Mosambické lidové republice
    Rentgenogramy apatitu z lokalit Dobřejovice, Mirkovice a Opalice
    Stanovení míry prozkoumanosti ložiska apatitu Evate