Record details

Title keyword
    Aplikované
Monograph
    Minulost a současnost aplikované geologie
    Minulost a současnost aplikované geologie. Sborník vydaný k 50. výročí založení katedry hydrogeologie a inženýrské geologie a katedry užité geofyziky na Univerzitě Karlově v Praze
    Webové stránky 'Zlepšení výuky aplikované geologie na Addis Ababa University'
Article
    1. mezinárodní sympozium o aplikované izotopové geochemii
    Možnosti geologických výzkumů v aplikované speleologii
    Některé netradiční způsoby úpravy uhlí, v minulosti aplikované na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku
    Seminář České asociace pracovníků aplikované geofyziky a Asociace radonové riziko
    Uplatnění digitální fotografie v aplikované mineralogii a petrografii
Serial
    Zpravodaj České asociace aplikované geofyziky