Record details

Title keyword
    Aplitech
Article
    Distribuce uranu a thoria v aplitických granitech a aplitech klenovského plutonu (23-32 Kamenice nad Lipou)
    Distribuce uranu a thoria v aplitických granitech a aplitech klenovského plutonu
    Turmalín v pegmatitech, aplitech a granitech ze západní granodioritové zóny brněnského masívu
    Uran a thorium v granitických pegmatitech a aplitech silezika