Record details

Title keyword
    Aridních
Article
    Koncepce jednoduché aparatury pro geoelektrická měření v aridních oblastech
    Kras aridních oblastí Iráku