Record details

Title keyword
    Aromatických
Monograph
    SOP V-PAU Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků ve vodách
    SOP Z-PAU Stanovení polycyklickýcch aromatických uhlovodíků
Article
    Biodegradace polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech
    Geochemie polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) a jejich obsah v půdách městských aglomerací
    Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech zvodnělých poklesových kotlin na Karvinsku
    Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech