Record details

Title keyword
    Artefaktů
Monograph
    Mineralogický a petrografický výzkum hornin a artefaktů
    Neolitické sídliště Těšetice-Kyjovice z pohledu kamenných surovin broušených artefaktů
    Příspěvek k výzkumu mineralogického složení, fyzikálně chemických vlastností a struktur hornin a artefaktů
Article
    Česká naleziště surovin na výrobu kamenných štípaných artefaktů v pravěku
    Nálezy artefaktů podobajících se struskám ze Slavkova pod Hostýnem
    Petrografický výzkum kamenných artefaktů z pravěku Československa
    Příspěvek k chemickému složení stříbrných artefaktů ze Žateckého pokladu
    Studie hornin - artefaktů z lokality Kosoř
    Suroviny paleolitických artefaktů z jeskyní Kůlnička a Liščí díra
    Suroviny štípaných artefaktů v geologických jednotkách Západních Karpat na Moravě a v českém Slezsku
    Výzkum chemického složení dvou artefaktů z hradiště Šance u Březnice
    Výzkum surovin štípaných artefaktů magdalénského osídlení z Ochozské jeskyně
    Výzkum surovin štípaných artefaktů magdalénského osídlení z Ochozské jeskyně.