Record details

Title keyword
    Azbestu
Article
    Štúdium magnetických vlastností prírodného azbestu v tvare prášku
    Výskyty amfibolových azbestů v Křemžské kotlině