Record details

Title keyword
    Báňské
Monograph
    Aplikace Báňské mapy
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Příbramské báňské závody v dějinách hornictví
    Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik. Monografie
    Mezinárodní vědecká konference Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické university Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko - geologická
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - TU Ostrava
    Webová mapová služba Báňské mapy
Article
    Alois Parma - profesor Vysoké školy báňské v Příbrami
    Automatizované projektování uhelného lomu - báňské řešení jako funkce geologického modelu ložiska a báňského modelu lomu
    Báňské ověřování fluorito-barytových struktur "Magistrála" vykmanovskou štolou
    Báňské školství, věda a výzkum
    Báňské zákonodárství ve Slavkovsko-krásenském revíru
    Celostátní konference "Hnědé uhlí 1988" v Báňské Bystrici
    Doktoři montánních věd Vysoké školy báňské v Příbrami
    Ekologická výchova a výzkum na hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě
    Geologický pavilon - centrální sbírky Vysoké školy báňské
    Historické báňské práce na cínovou rudu u Čisté v okrese Sokolov
    Historické báňské práce na cínovou rudu u Čisté v okrese Sokolov
    Historický vývoj státní báňské správy od středověku do konce 19. století
    Hlavní směry báňské geotechniky a navazujícího výzkumu stabilitních problémů
    Holubníkový křišťál ze Šobova u Banské Štiavnice
    Hornické tradice na vysoké škole báňské (první část)
    Hornicko-geologický park Měděnec - unikátní historické báňské dílo Mědník
    Informační a poradenské středisko Báňské měřické základny VŠB o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
    Intravulkanická panvička pri obci Banské v Slanských vrchoch
    Investice do hornictví v podmínkách zemí s transformovaným hospodářstvím z pohledu manažera báňské a investiční společnosti
    Je útlum v našem současném hornictví tím posledním? Proč útlum v hornictví málo obohatil sbírky báňské techniky v muzeích
    Ke 150letému jubileu zřízení Vysoké školy báňské (1849-1999)
    Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik
    Loreta u Klatov, ojedinělý pozůstatek báňské těžby vápence v Čechách
    Nová kapitola v historii geologických sbírek Vysoké školy báňské v Ostravě
    Od Společnosti pro báňské vědy ke Společnosti pro soubornou mineralogii
    Padesátiletá historie Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě na hornicko-geologické fakultě
    Pěnovcový svahový suk v Tajově u Banské Bystrice
    Počátky geofyziky na Vysoké škole báňské
    Povrchové útvary na lokalitě Čistá, Důl Jeroným po ukončení báňské činnosti
    Průmyslové odpady a možnosti jejich využití jako druhotné suroviny pro sanaci po báňské činnosti
    Průzkumné práce na povrchovém výchozu žíly Grüner v Banské Štiavnici. 2. část
    Rekultivace jako nedílná součást báňské technologie
    Selenové minerály z uranových ložisek ve sbírkách Vysoké školy báňské
    Staré banské diela v Perneku
    Staré báňské práce na drahé a barevné kovy u Starého Města p. Sněžníkem
    Tradice Františka Pošepného na Vysoké škole báňské v Ostravě
    Trendy ve výuce paleontologie na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava
    Úloha a postavení seizmické stanice báňské měřické základny Ostrava-Krásné Pole při sledování seizmické aktivity
    Uranové sbírky v Geologickém pavilonu prof. F. Pošepného na hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě
    Užitá geofyzika na Vysoké škole báňské - technické univerzitě Ostrava
    Vliv útlumu dotované báňské výroby na efektivní využívání surovinové základny v s.p. Rudné doly Příbram
    Výuka horního práva na báňské akademii ve Freiberku
    Výzkum mineralizovaných struktur v Tajově u Banské Bystrice
    Vztah hydrogeologie k báňské činnosti a rekultivacím
    Zlatonosné zrudnění na lokalitě Harmanec severozápadně od Bánské Bystrice (střední Slovensko)
    Zlatonosné zrudnění na lokalitě Harmanec severozápadně od Banské Bystrice (střední Slovensko)
Serial
    Sborní vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické university Ostrava, řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada informatika a matematika = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Computer science and mathematics series
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební, 12. regionální konference: Nové výsledky seismologických, geofyzikálních a geotechnických průzkumů
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity. Řada elektrotechnická
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské ? Technické univerzity Ostrava, řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická
    Transactions - Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební
    Transactions (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské ? Technické univerzity Ostrava), Řada stavební