Record details

Title keyword
    Báňského
Article
    Automatizované projektování uhelného lomu - báňské řešení jako funkce geologického modelu ložiska a báňského modelu lomu
    Epizoda z historie báňského školství v zemích Koruny české
    Ervěnický koridor z pohledu důlního měřiče , báňského projektanta a vysokoškolského pedagoga - baňaře
    Expozície Banského múzea v Banskej Štiavnici
    Gerhard van Swieten a vznik vysokého báňského školství v habsburské monarchii
    K problematice báňského vlastnictví v procesu znárodnění a privatizace těžebního průmyslu
    Mineralogicko-ložiskové zbierky Banského múzea v Banskej Štiavnici
    Minulost a budoucnost báňského středního školství
    Model ekonomickej analýzy banského podniku na základe rozboru nákladov a objemu výroby
    Nové projekty výzkumu a vývoje Českého báňského úřadu
    Počátky středního báňského školství v českých zemích
    Reformy štúdia banského inžinierstva na Technickej univerzite v Západnom Berlíne
    Rukověť báňského inženýra
    Slánské uhelné ložisko v podmínkách báňského geologického průzkumu
    Slavnostní shromáždění k 280. výročí báňského školství v českých zemích v Jáchymově
    Štúdium drahokovovej mineralizácie vo vzorkách z depozitov Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici
    Tradície banského školstva v Banskej Štiavnici
    Tridsať rokov základného banského výskumu v Slovenskej akademii vied
    Výzkum a vývoj v rezortu Českého báňského úřadu
Serial
    Zborník Slovenského banského múzea