Record details

Title keyword
    Báňských
Monograph
    Digitální zpracování báňských map z fondu ČGS-Geofond Kutná Hora. Závěrečná zpráva o řešení projektu za rok 2006
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1994. Sekce Z. Zpracování a ukládání odpadů v areálech báňských závodů
    Zpracování a ukládání odpadů v areálech báňských závodů. Zpracování a ukládání odpadů v areálech báňských závodů sekce Z, Zpracování a ukládání odpadů v areálech báňských závodů.
Article
    Geologické podmienky prieskumu a exploatácie nerastných surovín z hľadiska stability banských diel v produktívnych vrstvách na bani Cígeľ
    Hliník v kyslých banských vodách v okolí Perneku
    K charakteristike vplyvu banských vôd kryštalinika Nízkych Tatier na kvalitu prírodných vôd
    K oceňování majetku báňských podniků
    Komořanské kyselky v archivních materiálech báňských úřadů
    Mezinárodní kongres o báňských sanacích a ekologických rekultivacích ISC Berlin 2005
    Netradičné podnikanie banských organizácií
    Niektoré mechanické vlastnosti hornín vo vzťahu k beztrhavinovému plnoprofilovému razeniu banských a podzemných inžinierských diel
    Počiatky vyučovania banských odborníkov pre obvod Košickej komory v Smolníku
    Posuzování efektivnosti báňských investic v nesocialistických a socialistických zemích
    Poznatky z výchovy banských inžinierov na technickej univerzite v Západnom Berlíne.
    Projektování báňských postupů aktivních lomů a projektování zbytkových jam po těžbě: vzájemné souvislosti a možnosti jejich racionálního využití
    Příbramský revír v dějinách báňských věd a techniky v českých zemích (1750-1945)
    Razenie banských diel v zvodnených horninách pomocou zmrazovania
    Relikty báňských prací na Kosíři
    Setkání báňských historiků ve Štiavnických horách
    Studijní cesta skupiny báňských odborníků do řeckého lignitového revíru Ptolemaida
    Uložení báňských archivů z činnosti kamenouhelného revíru KLADNO-SLANÝ-RAKOVNÍK
    Určenoe smeru dislokácie na základe drobnotektonického merania pri razení banských diel v abni Cígeľ
    Uskladňovanie odpadov v podzemných banských dielach
    Využívání petrografických, chemických a fyzikálních vlastností mikromletého černého uhlí z báňských závodů koncernu Kamenouhelné doly Kladno pro slévárenský, gumárenský, plastikářský a ostatní průmysl v období 9. pětiletky
    Vývoj kvality banských vôd na ložisku Smolník
    Zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři : analýza báňských předpisů a jiných souvisejících obecně závazných právních předpisů vztahujících se k likvidaci hlubinného dolu a materiálům použitým při likvidaci zakládáním