Record details

Title keyword
    Borem
Article
    Bórem bohaté abysální pegmatity v HP/HT horninách moldanubické zóny Českého masivu
    Stanovení aminobifenylů v pitné a v říční vodě HPLC s elektrochemickou detekcí pomocí borem dopované diamantové filmové elektrody