Record details

Title keyword
    Březnice
Monograph
    Mapa ložiskové ochrany - Plzeňský kraj; list Březnice 22-12, 1:50000
    Mapa ložiskové ochrany - Středočeský kraj; list Březnice 22-12, 1:50000
    Mapa poddolovaných území - Plzeňský kraj;list Březnice 22-12, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Březnice 22-12, 1 : 50 000
Article
    Akreční lapilli v kambrických "adinolách" na Příbramsku : (22-12 Březnice)
    Datování vybraných hornin příbramské rudní oblasti metodou 40Ar/39Ar a otázka stáří polymetalické hydrotermální mineralizace (22-12 Březnice, 22-21 Příbram)
    Granitoidy a kontaktně metamorfované proterozoikum v oblasti Padrťských rybníků, jihozápadní Brdy : 22-12 Březnice
    Kvartérní sedimenty na listu 22-124 Rožmitál pod Třemšínem (22-12 Březnice)
    Nová Cr-V-Au-Ba-Ni mineralizace v silicitech svchního proterozoika (22-11 Přeštice, 22-12 Březnice)
    Vulkanoplutonická formace rožmitálské kry a výsledky její korelační analýzy (22-12 Březnice)
    Výsledky nového geologického mapování na Příbramsku : 22-12 Březnice, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany, 12-44 Týnec nad Sázavou
    Výzkum chemického složení dvou artefaktů z hradiště Šance u Březnice