Record details

Title keyword
    Břidlicích
Monograph
    Sto let od objevu fauny v burgeských břidlicích
Article
    Distribuce platinoidů v černých břidlicích Českého masívu
    Distribuce uhlovodíků a vyšších mastných kyselin v proterozoických černých břidlicích z lokality Kamenec
    Fosforečnany vzácných zemin v břidlicích spodního paleozoika Barrandienu
    Mikrodistribuce U v černých břidlicích z Ronneburgu (NDR) a některých analogických horninách Českého masivu
    Mikrodistribuce U v černých břidlicích z Ronnenburgu (NDR) a některých analogických horninách českého masívu
    Mineralogie a geochemie sulfidů železa v černých břidlicích - nebezpečného zdroje kyselých a toxických vod v provincii Nové Skotsko (Kanada)
    Nové poznatky o ložiskách v černých břidlicích střední a jižní Číny
    Pseudokrasová dutina v břidlicích středního kambria na Vinici u Jinců
    Radon v černých břidlicích a silicitech v oblasti Plzeň-Rokycany (12-33 Plzeň)
    Sběry v králodvorských břidlicích v Praze-Radotíně (ordovik, Pražská pánev, Česká republika)
    Stanovení majoritních minerálů v jílovcích a jílových břidlicích chemometrickou analýzou infračervených spekter
    Sto let od objevu fauny v burgeských břidlicích : kambrická exploze nepopiratelným faktem
    Sto let od objevu fauny v burgeských břidlicích : kambrická exploze nepopiratelným faktem
    Sto let od objevu fauny v burgeských břidlicích
    Stručný přehled poznatků z 1. mezinárodního zasedání o černých břidlicích
    Sulfidická žilná mineralizace v černých břidlicích v okolí Hromnic: studium fluidních inkluzí (12-22 Plzeň)
    Výskyt scheelitu v zelených břidlicích na sulfidickém Pb-Zn-(Ag) ložisku Oskava v Jeseníkách (14-42 Rýmařov)