Record details

Title keyword
    Badania
Monograph
    Badania geodynamiczne na obszarach górskich
    Badania sejsmicznosci w kopalniach. Materialy 23. Polsko-Czesko-Slowackiej konferencji Ustroň-Zawodzie, 21-22 pazdziernik 1994 r
    I Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzedu 'Badania paleobotaniczne jako podstawa rekonstrukcji zmian klimatu w czwartorzedzie Polski'
Article
    Badania cyrkonów jako wskaźników petrogenetycznych w niektórych skałach granitoidowyc dolnego Sląska
    Badania geologiczne obszarów prawnie chronionych na pograniczu polsko-czeskim
    Badania magnetotelluryczne w Polsce - przeszlosc, stan obecny i plany na przyszlosc widziane z perspektywy Przedsiebiorstwa Badan Geofizycznych
    Badania nad krążeniem wody i transportem zwietrzelin w zlewni Homerki