Record details

Title keyword
    Baníctva
Article
    Dejiny katedry baníctva Baníckej Akadémie v Banskej Štiavnici v rokoch 1870 - 1918
    Krízy a úpadok baníctva na Spiši a Gemeri
    Niektoré aspekty postavenia čs. rudného baníctva v súčasnom období
    Seminár k dejinám baníctva na Slovensku
    Súčasné problémy a perspektívy spišsko-gemerského baníctva
    Súčasný stav a vývojové tendencie baníctva v Rakúsku
    Výuka baníctva na banskoštiavnickej Baníckej akademii od jej vzniku do polovice 19. storočia
    Zlato v súčasnej ekonomike baníctva