Record details

Title keyword
    Banská
Monograph
    Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce P, Podzemní stavitelství a báňská záchranná služba
    Zborník prednášok z mezinárodnej konferencie Argenti fodina 2008 - Banská Štiavnica 3. - 5. 9. 2008
Article
    Banská hydrogeologická mapa nováckeho ložiska, zostavená s ohľadom na ochranu kúpeľov Bojnice
    Drahokovová mineralizácia ložiska Banská Štiavnica
    Findings of Oligocene beds near Banská Bystrica
    Inženierskogeologická rajonizácia pre územný projekt zóny Bánská Bystrica-Podlavice
    K problémom distribuce gália a germánia na polymetalickom ložisku Banská Štiavnica
    Mineral assemblages and physical-chemical model of the formation of gold-silver-polymetallic mineralization on the deposit Banská Štiavnica (Central Slovakia)
    Mineralogický výskum za účelom zvýšenia výťažnosti zlata na ložisku Banská Štiavnica
    Mixed layer minerals in the Banská Štiavnica ore district
    Prof. Jaroslav Kokta a Vysoká škola báňská v Ostravě
    Štruktúrno-geologická pozícia žilníkovo-impregnačného Cu, Pb, Zn (Au, Ag, Cd) zrudnenia priemyselného významu na ložiskách Banská Štiavnica a Hodruša
    Termobarogeochemický výskum mineralizácie na žile Terézia, Banská Štiavnica
    Zkušenosti a současný stav problematiky likvidace a zajišťování starých důlních děl v organizacích Energie-stavební a báňská a.s. a Eurogas a.s.