Record details

Title keyword
    Barevné
Monograph
    Průzkum barevné vrstvy závěsných obrazů
    Rok v Antarktidě. Praha, 2001, 216 s. + 64 stran barevné přílohy.
Article
    Barevně a texturně zajímavé křídové pískovce České Republiky
    Barevné fajánsové korálky z pyramidových polí doby Staré říše: technologie a složení
    Barevné korundy vyrobené Verneuilovou metodou a jejich vlastnosti
    Barevné letecké snímky jako podklady pro zjišťování stavu vody
    Barevné odrůdy křemene, vznik a vlastnosti
    Barevně unikátní křídový pískovec z lomu Javorka v Lázních Bělohrad
    Koroze a barevné alterace buližníkových klastů (cenoman-spodní turon, česká křídová pánev) (12-23 Kladno, 12-24 Praha)
    Koroze a barevné alterace buližníkových klastů (cenoman-spodní turon, česká křídová pánev)
    Staré báňské práce na drahé a barevné kovy u Starého Města p. Sněžníkem