Record details

Title keyword
    Barrandien
Article
    Acritarcha a chitinozoa šáreckého souvrství na lokalitě Praha - Červený vrch (střední ordovik, pražská pánev, Barrandien).
    Acritarcha a chitinozoa šáreckého souvrství na lokalitě Praha-Červený vrch (střední ordovik, pražská pánev, Barrandien)
    Barrandien v pohybu - stavba a tektonický vývoj pražského synklinoria
    Barrandien v pohybu - stavba a tektonický vývoj pražského synklinoria
    Determination of fluid systems linked with Variscan structure of the Prague Synform (Barrandien area)
    Determination of fluid systems linked with Variscan structure of the Prague Synform (Barrandien Area)
    Druh Ormathops inflatus (Želízko, 1922) (Trilobita) z českého ordoviku (dobrotiv, spodní beroun) v západní části pražské pánve (Barrandien) : 12-33 Plzeň, Rokycany
    Geopark Barrandien
    Geopark Barrandien otevřen
    Hydrothermal veins linked with the Variscan structure of the Prague Synform (Barrandien, Czech Republic): resolving fluid-wall rock interaction
    Hydrothermal veins linked with Variscan structure of the Prague Synform (Barrandien, Czech Republic): resolving fluid-wall rock interaction
    Izotopové složení stroncia silurské a devonské mořské vody v pražské pánvi (Barrandien) : studie stratotypu hranice silur-devon (Klonk u Suchomast) (12-41 Beroun)
    Kalciturbidity v hraničním intervalu ludlow-přídolí (silur): nové interpretace mezinárodního stratotypového profilu Požáry (Barrandien, Česká republika)
    Karbonátové facie požárského souvrství na lokalitách Požáry a Kosov (Barrandien)
    Kinematika tektonických pohybů v severozápadním křídle pražské synformy (Barrandien)
    Kontaktní metamorfóza silurských černých břidlic ložní žílou diabasu: studie z lomu Kosov u Berouna, Barrandien (12-41 Beroun)
    Kontaktní metamorfóza silurských černých břidlic ložní žílou diabasu: studie z lomu Kosov u Berouna, Barrandien
    Lečice Black Shale (Barrandien Upper Proterozoic, Central Czecholovakia): Euxenic Facies of a Starved Preflysch Basin
    Lower Silurian Chitinozoans of the Prague Basin (Barrandien, Czechoslovakia) - Preliminary results
    Ludlowská chitinozoa na lokalitě "Na Požárech" (silur, pražská pánev, Barrandien)
    Mezinárodní konference subkomise pro stratigrafii devonu (Barrandien - Moravský kras 1986)
    Mystérium pražského zlomu (Barrandien)
    Mystérium pražského zlomu (barrandien)
    New finds of trace fossils from the Bohdalec and Králův Dvůr Formations (Late Ordovician, Barrandian area, Czech Republic). Nové nálezy ichnofossilií z bohdaleckého a králodvorského souvrství (svrchní ordovik, Barrandien)
    New Ordovician Trilobites from Prague Basin (Barrandien Area)
    Nové nálezy akumulací organických zbytků v koněpruských vápencích (spodní devon, Barrandien, Česká republika) : (12-41 Beroun)
    Patologické pygidium Eccoptochile clavigera (Beyrich, 1845) (Trilobita) z letenského souvrství českého ordoviku v pražské pánvi (Barrandien) : 12-41 Beroun
    Petrografický výzkum opuštěného dolomitového lomu v Přídolí u Velké Chuchle, Barrandien
    Petrografický výzkum opuštěného dolomitového lomu v Přídolí u Velké Chuchle, Barrandien
    Poznámky k biostratigrafii jineckého souvrství (střední kambrium) v skryjsko-týřovickém regionu (Barrandien, Čechy)
    Produkty mělkomořského vulkanismu dokumentované v lomu Zaječov (Barrandien, svrchní kambrium-spodní ordovik)
    Ramenonožci podolského rudního horizontu (svrchní ordovik, Barrandien)
    Silurian (Gorstian) gastropod assemblage in the America anticline north of Karlštejn (Barrandien area, Bohemia) - preliminary report
    Spodnoordovický vulkanismus strašického/komárovského komplexu a silurský vulkanismus svatojánského vulkanického centra, Barrandien
    Střeva hyolita Nephrotheca sarkaensis (Novák, 1891) (Hyolitha, Orthothecida) ze středního ordoviku Pražské pánve (Barrandien, Česká republika)
    A temporary seismic station near refraction profile R 4/77 across the Barrandien
    To the palaeomagnetic investigations of palaeogeography of the Barrandien terrane, Bohemian Massif
    Trilobitové asociace králodvorského souvrství (Barrandien, pražská pánev, svrchní ordovik, svrchní katian) a jejich vývoj v čase a prostoru
    Upper Silurian (upper Ludlow) graptolites of the N. inexpectatus and N. kozlowskii biozones from Kosov Quarry near Beroun (Barrandien area, Bohemia)
    The utilization of geologic interpretation of cosmic photos in the central part of the Barrandien
    Variscan hydrothermal veins in the Prague synform (Barrandien area)