Record details

Title keyword
    BARYT
Monograph
    Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, BARYT
    Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, BARYT
Article
    Baryt a barytová ložiska
    Baryt z neovulkanitov Pohronskej pahorkatiny
    Baryt z Trnčí u Švihova v západních Čechách
    Baryt ze skarnového ložiska Měděnec v Krušných horách
    Baryt ze Studence jjv. od Jilemnice
    Jehlicovitý baryt z lomu Dřínová u Tišnova
    Kontaminace při šlichové prospekci na baryt
    Radioaktivní baryt od Teplic
    Strontnatý baryt v mandlích 'melafyrů' na Broumovsku
    Tetraedrit a baryt ze Kšic s. od Stříbra
    Witherit, harmotom a baryt z uranového ložiska Rožná