Record details

Title keyword
    Barytová
Article
    Baryt a barytová ložiska
    Barytová žíla z lomu Zámčisko od Koutů nad Desnou
    Metamorfovaná barytová mineralizace z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova (24-32 Brno)
    Metamorfovaná barytová mineralizace z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova