Record details

Title keyword
    Bedřichovského
Monograph
    Studium puklinové a supergenní mineralizace v granitových horninách bedřichovského vodárenského tunelu (krkonošsko-jizerský masív) - zpráva za rok 2011
Article
    Automatická analýza obrazu stěny bedřichovského tunelu v Jizerských horách - klasifikace intenzity alterace granitu
    Laserová fotogrammetrie stěn bedřichovského tunelu (úsek A)
    Stochastický model puklinové sítě a magmatické stavby bedřichovského tunelu
    Uran v podzemní vodě a na stěnách bedřichovského tunelu v úseku A - hydrochemické následky okysličování EDZ
    Vizualizace a 3D modely tektonické sítě bedřichovského tunelu
    Žíly karbonátů v puklinách granitoidů bedřichovského vodárenského tunelu v Jizerských horách