Record details

Title keyword
    Bentonitů
Article
    Chemické složení některých bentonitů v severozápadních Čechách
    Hydrotermální alterace bentonitu v nízkoteplotní oblasti
    Mineralogická a geochemická charakteristika tufitů a bentonitů karpatské neogenní předhlubně (svrchní eggenburg, eggenburg až ottnang) (34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice)
    Nález bentonitu vo vulkanickom komplexe Hálna hora (Breznianská kotlina)
    Nové ložisko bentonitu Rokle u Kadaně
    Nové výsledky průzkumu bentonitů
    Nový výzkum bentonitu v ČSR
    Prognóza zemědělských bentonitů na jižní Moravě
    Sorpční vlastnosti přírodních bentonitů
    Současný stav zásob bentonitu v ČSR a možnosti jeho využití
    Technologické hodnocení bentonitů a doprovodných surovin lokality Ivančice - Réna
    Transformace bentonitu v podmínkách úložiště radioaktivního odpadu: geochemický model
    Vliv čiřících bentonitů na obsahy stopových prvků ve vínech
    Využití bentonitů pro ochranu životního prostředí
    Zhodnocení vybraných prognózních zdrojů bentonitů a tufitických jílů vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, jejich využití a návrh ochrany
    Změny vlastností bentonitů při tepelné a salinní zátěži
    Změny vybraných vlastností bentonitů při tepelné a salinní zátěži : 11-22 Kadaň