Record details

Title keyword
    Běstvina
Article
    Běstvina u Ronova nad Doubravou - pozoruhodný výskyt spodnoturonských fosílií v příbřežních sedimentech české křídové pánve (kolínská litofaciální oblast)
    In-situ or tectonic origin of garnet peridotite, eclogite and granulite of the Bestvina unit at Kutna Hora (Bohemian Massif)?
    K chemismu některých sulfidů z ložiska Běstvina
    Mineralogy of dumortierite-bearing abyssal pegmatites at Starkoč and Běstvina, Kutná Hora Crystalline Complex
    Mineralogy of dumortierite-bearing abyssal pegmatites at Starkoč and Běstvina, Kutná Hora Crystalline Complex
    Petrology and geochemistry of the Běstvina granulite body metamorphosed at eclogite facies conditions, Bohemian Massif
    Petrology and geochemistry of the Běstvina granulite body metamorphosed at eclogite facies conditions, Bohemian Massif
    Pyrargyrit z fluoritového ložiska Běstvina v Železných horách
    Strain coupling between upper mantle and lower crust: natural example from the Běstvina granulite body, Bohemian Massif
    Strain coupling between upper mantle and lower crust: natural example from the Běstvina granulite body, Bohemian Massif
    Strain coupling between upper mantle and lower crust: natural example from the Bestvina granulite body, Bohemian Massif
    Structural position and metamorphism of peridotite and eclogite bodies within granulite in the Bestvina unit, Bohemian Massif
    Witherit z fluoritového ložiska Běstvina