Record details

Title keyword
    Betonu
Article
    Fázové složení popílkových betonů
    Kamenivo do betonu a problém alkalické reakce
    Kamenivo do betonu a problém alkalické reakce
    Metakaolín a jeho možné uplatnění jako pucolánové přísady do betonů a vláknobetonů
    Metakaolin Mefisto K05 a metalupek Mefisto L15 jako přísada do betonu - vliv metakaolinu a metalupku na průběh hydratace cementového kamene
    Metakaolíny Mefisto jako účinná pucolánová složka vysokohodnotných a vysokopevnostních betonů
    Možnosti využití modulovaného vodního paprsku při sanaci betonu
    Náhrada přírodního těženého kameniva do betonů kamenivem drceným : některé poznatky z modelovacích zkoušek drcení kameniva
    Odstraňování porušeného betonu rotujícími vysokorychlostními paprsky
    Odstraňování povrchových vrstev korodovaných betonů vysokorychlostními vodními paprsky
    Patologické změny betonů panelových domů sídliště Brno - Komín
    Patologické změny betonů panelových domů sídliště Brno-Komín : 24-34 Brno
    Ploché vodní paprsky při porušování betonu
    Porovnání kontinuálních vysokým tlakem generovaných a pulzujících nízkým tlakem generovaných vodních paprsků na betonu
    Poruchy vozovkového betonu dálnice D11 způsobené reakcí alkálií s kamenivem (RAK)
    Poruchy vozovkového betonu dálnice D11 způsobené reakcí alkálií s kamenivem (RAK).
    Porušování betonu vysokorychlostními vodními paprsky s nelineárním pohybem trysky
    Povrchová desintegrace cementového betonu plochými vodními paprsky
    Přídržnost sanační malty k povrchu betonu upravenému vodním paprskem
    Rozpojování betonu a hornin modulovaným vodním paprskem: laboratorní experimenty
    Stabilita příhradové obloukové výztuže stříkaného betonu tunelových staveb
    Stabilita příhradové výztuže do stříkaného betonu tunelových staveb
    Tepelně upravené kaolíny a lupky a jejich využití jako pucolánové příměsi betonů
    Tvorba výkvětů na povrchu betonu
    Vodní paprsek v procesu rozpojování betonu a hornin
    Vysokorychlostní vodní paprsek a sanace betonu
    Výzkum procesů vzniku sekundárních karbonátových forem na povrchu betonu ve vodárenském tunelu v Bedřichově