Record details

Title keyword
    Bibliografie
Monograph
    Geologická bibliografie České republiky za roky 2002 a 2003 - Abstrakta + Doplňky
    Národní geovědní bibliografie
    Zpráva o řešení projektu VaV SPII 4h3/22/07 Národní geovědní bibliografie v roce 2008
    Zpráva o řešení projektu VaV SPII 4h3/22/07 Národní geovědní bibliografie v roce 2009
Article
    30 ročníků přírodovědeckého časopisu Práce muzea v Hradci Králové (Acta Musei Reginaehradecensis s. A) : bibliografie a rejstřík
    Bibliografie Doc. RNDr. Karla Paděry, CSc.
    Bibliografie Doc. RNDr. Pavla Kašpara, CSc.
    Bibliografie J. Schenka z oboru dějin hornictví (do r. 1981)
    Bibliografie Karla Tučka
    Bibliografie Petra Jakeše
    Bibliografie prací z dějin hornictví v publikacích NTM od roku 1987 do roku 2001
    Bibliografie pracovníků Přírodovědného ústavu VMO
    Bibliografie prof. RNDr. Vladimíra Boušky, DrSc.
    Bibliografie RNDr. Františka Nováka, CSc.
    Bibliografie RNDr. Jiřího Kouřimského, CSc.
    Bibliografie RNDr. Milana Fengla
    Bibliografie sborníku Český kras (11.-20. svazku)
    Bibliografie sborníku Český kras, ročníky 21 (1995) až 30 (2004)
    Bibliografie sborníku Český kras, ročníky 21 (1995) až 30 (2004)
    Bibliografie veřejně nepublikovaných přírodovědeckých průzkumů Liberecka
    Botanicko-geologická bibliografie Říčanské plošiny a Kutnohorské pahorkatiny
    Národní geovědní bibliografie GeoLib
    Odpovědnost k tradici geologické bibliografie
    Paleontologická a geologická bibliografie koněpruského devonu
    Paleontologická a geologická bibliografie koněpruského devonu
    Pětasedmdesátiny ing. Jiřího Čejky, DrSc. : Bibliografie Jiřího Čejky za léta 1999-2004
    Postavení bibliografie v Českém geologickém ústavu a její přínos české geologii
    Souhrnná bibliografie sborníku GVMS za léta 1993-97
    Výběrová bibliografie Koněpruských jeskyní z pera Viktora Palivce