Record details

Title keyword
    Biomasy
Article
    Geochemie popílků vznikajících při společném spalování biomasy a uhlí
    Historické souvislosti - použití popelů z biomasy
    Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy (1. část - živiny)
    Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy (2. část - rizikové prvky, PAU)
    Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy a možné energetické zhodnocení biomasy
    Možnost recyklace popelů z biomasy
    Tepelné zpracování biomasy a bio-odpadů pyrolýzou
    Termogravimetrická analýza popelů ze spalování biomasy
    Využití digestátu z ČOV po bioplynové stanici (II. Stupeň energetického zhodnocení biomasy)
    Využití průmyslem kontaminovaných půd k produkci účelově využitelné biomasy